Håp om det evige liv

Share

I tysdagssendinga hadde eg sangkveld med songar om håp. Det var ei svensk samling sangar som vart kalla Hoppets sång, og her var det mykje å ta av:
# Pelle Karlsson: När du går över floden 3.43
# Jan Sparring: Flytt fåglarnd 4.17
# Viktor Klimenko: Jag har hört om en stad 3.32
# Einar Ekberg: Drömmen om himlen 4.29
# IBRA Choir: Närmare Gud til dig 5.18
# Studiokor: De komma från öst och väst 3.09
# Einar Ekberg: O hur jag längtar se staden 3.44
# Inger Heinerborg: Jag går til himlen 2.13
# IBRA Choir: Jag är främling 2.23
# Fiskebackskvartetten: Ovan där 3.01
# Märtha Svensson: Herren är min herde 4.03
# Kersting Alsing: Tänk när släkt och vänner 3.32
# IBRA Choir: Härlig er jorden 2.56

Dei fleste av desse sangane er kjende og som lyttar kunne ein knytte assosiasjonar til dei frå møte og samlingar gjennom åra. Håpsdimensjonen har vore ein viktig del av forkynning både på norsk og svensk jord.

Onsdag kunne Vårt Land fortelje at biskop Olav Skjevesland vil at prestar alltid skal forkynne håp om det evige liv i gravferder. Utgangspunktet hans for å seie dette var at han kommenterte eit doktorgradsarbeid til Bjarte Leer-Salvesen, som har analysert 51 minneord og preiker og som konkluderer med at prestane brukar gravfera til å forkynne til håp og trøyst. Dette likte biskopen, for tekstane i Den norske kyrkja sine ritualar for gravferd har alle håpselement. Gjennom sitt liv og sin død har Jesus vunne over døden.

Samstundes streker biskopen under at det er viktig å formulere eit godt og rett minneord om den avdøde. For presten er det difor viktig med samtalar som kan gje kunnskap om den som er død, seier biskopen. Dei kan vere til stor trøyst for ei som sit att.

Det var ei glede å lese dette, for i haust har eg teke opp ein programpost i Valle Radio som heiter Minneord. Der prøver eg ut frå det eg kan finne å teikne eit lite bilete av folk som er gått bort. Kanskje burde minneord også trykkjast i Vegleiaren, slik at dei sørgjande kan få lese det i ettertid.

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.