Himmelvende sangar

Share

I sangkvelden i Valle Radio i kveld hadde eg himmelvende sangar. Det var allehelgensøndag for to dagar sidan, og det var jo naturleg å markere det med nokre av dei mange songane som er skrivne om målet for livsvandringa, slik ein ser det i kristen samanheng. Her er spelelista:

SALIGPRISNINGENE 04:43
JERUSALEM, DU BY PÅ HERRENS HØGD 03:59
BEDRE KAN JEG IKKE FARE 03:17
NÅR MITT ØYE TRETT AV MØYE 04:54
UNN MEG GUD, ET LITE ROM 02:38
HVOR ER DET GODT Å LANDE 02:15
HEILAG ER KYRKJA HER 04:18
HEN OVER JORD 02:55
EG VEIT I HIMMERIK EI BORG 05:05
GUDS MENIGHET ER JORDENS STØRSTE UNDER 04:07
NÆRMERE DEG, MIN GUD 05:10
ORGELKORAL 01:58
DEN STORE HVITE FLOKK 04:40

Det var ei plate eg nytta, Oslo Domkor gav ut plata Blant alle englers sang – salmer til Allehelgen i 2001, og ettersom eg er glad i korsong, fall eg for den.

Mange av salmene med himmellengt har folketonar, dåmen av lengt etter eit betre liv ligg gjerne i mange av dei religiøse folketonane. Mange av folketonane er i tradisjonen frå Thomas Kingos Graduale som vart innført i kyrkje i dansketida, og som hadde sløyfer og snirklar som stilmiddel. Dette var ikkje lett å syngje, og fekk lokale former gjennom bruken. Særleg i Norge overlevde folketonane, hit kom orgel og utdanna musikarar seinare til bygdene enn i Danmark, og dermed levde lokale melodiar lenger. Det er vi takksame for, dei formidlar ein dåm som mange set pris på.

Mange komponistar har teke utgangspunkt i folketonar og laga arrangement av dei for kor som sameinar tradisjonane. Edvard Griegs 4 salmer er jo eit slikt døme, men fleire av arrangementa til Oslo Domkor går inn i same tradisjonen. Eg vonar det var nokon som høyrde på og hadde glede av programmet, det er jo naturleg å dele med seg det ein sjølv finn glede i.

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.