Deilig er jorden

Share

Deilig er jorden er ein song som B.S. Ingemann skreiv i 1850. Songen vart gjendikta til nynorsk av Gunnar Torgeirsson Rysstad og utgitt i Syn og Segn i 1900. Sidan kom den inn i Nynorsk salmebok. Norsk-amerikanaren F. Melius Christiansen skreiv eit korrarrangement til den. Engelsk tittel er «Fairest Lord Jesus eller Beautiful Savior».

På Valle Vaksenopplæring nyttar vi ein del song for å øve lesetrening for elevar. Dei må jo då lese fort for å fylgje med. No i tida før jol er det naturleg å nytte jolesongar. Dermed dukka den opp i vårt repertoar, og då sa ein av elevane at dei hadde den sangen i Burma og. Det hadde eg vanskeleg for å tru, men han hadde sangen i ei notebok, så han skulle ta den med.

Eit par dagar seinare kom han med den. Burmesiske bokstavar gjorde at eg ikkje kunne lese teksten, men notene var dei same, og melodien kom fram frå pianotangentane. Eg kunne ikkje anna enn å under meg over korleis ei dansk salme hadde funne vegen til Burma, men songen sine vegar er mangslungne.

Pilgrimssang vert han kalla og vert og nytta i gravferder, men her i landet er han jo mest kjent som jolesong. Og så har han funne vegen rundt jorda via den engelske omsetjinga.

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.