Ein liten kommentar

Share

I kveld var det Ronny som hadde sendinga i Valle Radio, men eg fekk bare høyre den aktuelle timen, så fekk eg besøk, og då er det vanskeleg å ha radioen på om ein skal kunne føre ein samtale.

Først hadde Ronny ein telefonprat med Torleiv Løyland om skiløyper og sikre vatn. Deretter hadde han Torunn Charlotte Lund på tråden for å snakke om Ungdommens Kulturmønstring, UKM. Fristen er 20. januar, og ein må melde seg inn på Internett. Ho var og oppteken av at det kunne vere lurt å kjøpe billettar til Pilegrimen, for det har vore stor interesse for denne framsyninga. Velkomstsenteret har billettane. 200 kroner kostar dei.

Så kom Lars Liset i studio. Han er ein munter mann og har kommentar til det meste. Han er sterkt engasjert vaksenleiar i Valle Ungdomsklubb og fortalde levande om det. Ei gruppe frå klubben skal stå for den lokale rigginga av Ungdommens Kulturmønstring, og i februar planlegg dei ei helg i Brokke Alpinsenter saman med Bygland Ungdomsklubb.

Siste tema dei var innom, var geocaching. Ronny meinte at ein kunne legge ut ei liste over cachane på Facebooksida til Valle Radio, men vi har alt ei side om geocaching på Setesdalswiki, http://www.setesdalswiki.no/wiki/Geocaching så eg meiner nok at den kan liggje der. Uansett ville han ha det som tema i eit eige program med Lars, så det kjem dei nok tilbake til.

Her er sida for kveldens sending i Valle Radio: http://www.setesdalswiki.no/wiki/Valle_Radio_18._januar_2012

Om du høyrde sendinga og kan supplere informasjonen, hadde det vore fint.