Gamle aviser

Share

Etter å ha samla på gamle nummer av Setesdølen i tjue år, minst, hadde Valle kommune ryddesjau denne veka og valde å kassere heile arkivet. Men i staden for å køyre det til Syrtveit, kom det ein telefon til meg om eg ville bruke det til Setesdalswiki, så eg sa takk. Difor henta eg fredag ein haug med tidskriftboksar fulle av gamle aviser og tok med meg til Mandal. Resten skal heg hente på måndag. Mend korleis eg skal arkivere det, vert eit problem. Men det får eg løyse uover vinteren. Tusen takk til Elise Marie Kringen, som tok telefonen til meg, og til Valle kommune, som har samla aviser i så mange år for at dei kunne kome Setesdalswiki til nytte.

Etter kvart er no overskriftene i alle avisene frå 2010 og 2011 på plass på Setesdalswiki. Og så er det einskilde nummer av aviser tilbake til 2005. Eg såg på tidsskriftboksane som eg tok med meg til Mandal årstal tilbake til 1988, så det er ei stor gullgruve å grave i for å få dekt alt det som avisa har skrive gjennom 20 år. Men det vil ta tid å taste inn gamle avisoverskrifter frå så mange år tilbake, så det vil nok gå fleire år før dei er på plass. No går det mot 2300 artiklar, så nettleksikonet om regionen vår veks smått om senn, Besøkstalet går og oppover, fredag var det 160, og snittet til no i januar ligg på over 170, så det er mykje, samanlikna med kva det var for eit år sidan, til dømes, i mars i fjor var det på 44.

I dag hadde Knut Olav Uppstad skrive inn det meste av overskriftene i Setesdølen før eg sette meg til datamaskinen. Det var ei verdifull hjelp som eg er svært takksam for. Eg skulle jo ønske at fleire blei med i denne dugnaden til beste for Setesdal. Det er plass til mange medhjelparar for at leksikonet skal vekse vidare.

I dag fekk eg også ei hyggeleg helsing frå dagleg leiar i Aust-Agder Turistforening. Eg hadde skrive ein artikkel om Tjørnbrotbu, http://www.setesdalswiki.no/wiki/Tj%C3%B8rnbrotbu og brukte eit bilete frå Turistforeninga si side. Så spurde eg om lov til å bruke biletet og la ved lenke, og då fekk eg dette svaret:
Hei Harald.
Det er helt iorden! Flott artikkel!
Med vennlig hilsen
Dag N. Fagermyr
Daglig leder

Andre gode hjelparar har og skaffa bilete, og det set eg svært stor pris på.