Setesdalswiki runda 2300

Share

I kveld runda Setesdalswiki 2300 artiklar. Det var journalisten Knut Olav Tveit i Mandagmorgen som var artikkelen, sjå http://www.setesdalswiki.no/wiki/Knut_Olav_Tveit

Eg oppdaga han ganske så tilfeldig og er glad for respons og hjelp til å skrive artikkelen, og plutseleg var det 2300. Dei hundre artiklane frå 2200 til 2300 har kome på tre veker, det er grunn til å glede seg over at utviklinga går rette vegen. Også besøkstalet har gått oppover i det siste. Snittet for januar er på 180 dagleg.

Eg hadde to dagar som eg ville sitje på biblioteket på Rysstad og i Valle. Det var ikkje mange som spurde om Setesdalswiki dei to dagane, men det får våge seg, det var hyggelege timar på biblioteket, sjølv om datamaskinane der ikkje var særleg eigna til redigering på nettstad. Dei gjekk i stein, både på Rysstad og i Valle, når ein skulle lagre, så var det bare å starte om att. Det er jo noko slitsamt. Bare korte fiksingar kunne maskinen godta.

Eg skreiv like godt eit brev til Setesdal IKT om problemet og om at ein burde få trådlaust internett inne på biblioteket, slik at ein kunne nytte eigen laptop der. Så får vi sjå om dei finn ei løysing på problema.

No startar vi på eitt nytt hundretal av artiklar på Setesdalswiki, det spørst om ein klarer det på under ein månad, som tidlegare har vore tida for eit hundre artiklar. Om fleire vert med i skrivinga, kan det nok gå, og vonleg vil fleire melde seg på etter kvart.