Nynorsk eller bokmål

Share

Ein kan skjøne at det er nye tider i Bykle når Arbeiderpartifolk no går inn for å gjere kommunen språknøytral. Dag Hovden frontar saka og ordførar Jon Rolf Næss er ikkje uvillig, les eg på nrk.no http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/sorlandet/1.7961243

Eg gjorde ei opptelling for ei tid tilbake. Den synte at kystkommunane i Aust-Agder var bokmålskommunar, ikkje så unaturleg, når ein tenkjer på at deira næraste nabo i sør er Danmark. Men når ein kjem innanfor den stripa, er kommunane nøytrale og når ein kjem lenger inn, er det nynorsk som rår.

Eg skjønar at dette biletet held på å slå sprekker og synest det er trist. Eg skriv Setesdalswiki, det meste av det eg skriv der, er på nynorsk, men prosjektet er ope for tekstar på begge målføra, i pakt med at ein av kommunane i Setesdal Regionråd er språknøytral. Det høver likevel best å skrive nynorsk i dei fleste artiklane.

Tidlegare las eg at hotella på Hovden ville marknadsføre seg på nynorsk. Dei meinte det var ein styrke fordi det formidla eit særpreg for Hovden som reisemål. Kor lenge eit slikt standpunkt står om kommunen vert språknøytral, kan ein nok tenkje sitt om. Det språknøytrale standpunktet vil nok i praksis føre til at fleire og fleire brev og tekstar kjem på bokmål, sjølv om rådmann Tallak Hoslemo vil vere eit tydeleg føredøme og halde på nynorsken.

Sjølv kom eg til Setesdal frå ein bokmålskommune der eg hadde skrive bokmål i 15 år. Kravet om å skrive nynorsk var noko ein lett tilpassa seg, og folk i fellesskapet på kommunehuset var ikkje vanskelege å spørje om det var noko eg lurte på. Det gjekk mellom anna litt tid før eg tilpassa meg -e-endingane i verba, eg hadde vore van med å skrive nynorsk som a-mål. Men det var bare ein overgang, og valda ikkje særleg mange problem. Yngre folk som kjem til Setesdal burde klare det same. Om dei ikkje klarar det, då legg ein lista lågt, som Leiv Rygg seier i ein kommentar.

Språket i fjellbygdene er eit særmerke, og skal ein skrive det språket som ligg nærast talemålet, bør ein skrive nynorsk. Også på rådhuset i Bykle.

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.