Stille tysdagskveldar i Valle Radio

Share

Det var ein stille tysdagskveld i Valle Radio i kveld, for eg sat heime i Mandal og prøvde å stelle godt med meg sjølv. Slik vil det vere ut februar, men vonleg kjem vi i normalt gjenge att når mars-sola skin i bakkane i Setesdal.

I grunnen er det lite eg rekk, fekk no skrive inn dagens Setesdølen på Setesdalswiki og litt anna, men heller ikkje det går særleg fort. Ein skulle tru at å sitje med datamaskinen, ville vere enkelt og greitt, men i noverande situasjon går eg fort trøytt.

Eg har likevel fått nokre innspel som eg kjem til å nytte på Setesdalswiki når eg kjem litt meir til hektene, så det veks litt etter kvart. Andre har og hjelpt til med stoff, så eg er i grunnen godt nøgd. Eg er særleg glad for at vi har fått til eit system med oppdatering av kva som skjer i Setesdal kvar dag, det ligg på framsida og når klokka rundar 24, kjem stoffet for ein ny dag opp. Det er nå 2345 artiklar på Setesdalswiki. Om fleire vert med og skriv, vil det vere ein føremon. Så bli med på dugnaden.

I morgon er det ikkje stille i Valle Radio. Programmet for morgondagen legg eg ut på bloggen i morgon. Kan hende sender nokon meg ein epost med programmet, så slepp eg taste alt, men om dei ikkje gjer det, så skal eg likevel få det på plass på bloggen.