Research er viktig

Share

I dag fekk eg ei lenke til ein blogg som journalisten Jakob Arvola skriv. Den bloggen er ganske ulik det eg skriv, for han diktar og prøver ut tekstar i bloggen sin. Eg skriv for det meste om opplevingar eller meinigar, det er sjeldan eg skriv skjønnlitterære tekstar på bloggen, om ein då held unna dei kommunale jolebordsongane eg har teke med her.

Du kan lese Jakob Arvola sin tekst her, http://www.jakobarvola.com/2012/02/18/sov-na-thomas-ulrik/ Grunnen til at eg tek med teksten er at utgangspunktet er Valle i Setesdal i begynnelsen av mai 1978, i alle fall er det det han skriv øverst før forteljinga startar.

Når ein skal skrive ein skjønnlitterær tekst, er det jo viktig at ein har gjort research først, og eg stussa litt då hovudpersonen, som altså skal vere frå Valle, heiter Thomas Ulrik Kristiansen. Slik han vert framstilt, er han heller ikkje innflyttar, og då tenkte eg at han har ikkje gjort god nok research, for eit slikt namn kan ein vanskeleg tru nokon hadde i Valle i 1978. Rett nok kom eg ikkje til Valle før i 1991, men på desse åra har eg knapt møtt noko med -sen-namn, og dei få eg har møtt, vIar ikkje innfødde. Per Kristiansen, som var rektor i musikkskulen, kom frå Nord-Norge, og det var den einaste Kristiansen eg kom på. Thomas er ikkje heilt ukjent i Valle, men Ulrik er så langt eg kan vurdere det i strid med lokal namnetradisjon.  Valle heiter folk Pål, Hallvard, Torleiv, Bjørgulv og Kjetil, og etternamna er stort sett gardsnamn som Viki, Åkre, Rike, Lund, Kjelleberg, Homme og Dale.

Å skrive ein novelle-tekst i ein blogg gjev lesarane høve til å kommentere, og ein kommentar var at han kunne ta ut pengar i Valle laurdagar i 1978, han slapp å vente til måndag om han ville ta spranget og møte sin ungdoms kjære frå tretti år tilbake, ho som no sat åleine sør i Argentina og drøymde om ungkaren ho hadde møtt i Setesdal. Det var ein konstruktiv kommentar for teksten, som med namn i pakt med lokal namnetradisjon og opningstid i banken i pakt med særordninga i Valle, kunne lesast med rikare utbytte for ein setesdøl. Folk som ikkje kjenner lokal tradisjon ville truleg ikkje henge seg opp i slikt, men ein tekt bør kunne tåle kritisk blikk frå lokalmiljøet som teksten hentar handlinga si frå.

Ein tanke om “Research er viktig”

  1. Hallo, dere i Valle!
    Jeg setter veldig pris på at det jeg skriver skaper engasjement. Og jeg tviler ikke på at det er riktig, hvem som het hva i -78 vet dere mye bedre enn hva jeg gjør.

    Valle i Setesdal ble valgt fordi jeg satt og tenkte på hvor i Norge det var ganske fredelig i 1978. Det kunne vært hvorsomhelst. Opprinnelig la jeg handlingen til Stjørdalen i Nord-Trøndelag, spor av det finner dere når Dagny minner ham på festen på Sagatun. Jeg regner med at Sagatun ikke finnes i Valle. Men kan det tenkes at denne litterære Kristiansen overtok noe fra sin fetter Torleiv Kjelleberg i 1976? Jeg stiller muligheten åpen og lagelig til for hugg.

    Kristiansen-navnet blir forresten i visse deler av Nord-Norge uttalt en måte som ellers i landet ikke er vanlig: KristiANNsen.

    Takk for ny kunnskap om Valle!

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.