Sundagsaktivitet

Share

Om du lurer på å vere aktiv i morgon, kan du sjå ulike tilbod i Setesdal her:

Familiegudsteneste i Hornnes kyrkje ved prost Bernt Olav Jensen klokka 11. Søndagsskolens dag. Takkoffer til Bibelselskapet. Pølsegrilling og skirenn etter gudstenesta. Ta med ski.

Høgmesse i Årdal kyrkje ved vikarprest Gunvor Lande klokka 11. Nattverd. Takkoffer til Det Norske Bibelselskap.

Gudsteneste i Valle kyrkje ved sokneprest Terje Seilskjær klokka 11. Kyrkjekaffi

Kom deg ut-dagen. Høgås skianlegg klokka 12-16. Skileik, natursti, trugetur, skiskyting mm. Bål. Vaffelsalg.

Gudsteneste i Bykle kyrkje klokka 17.00. Sokneprest Terje Seilskjær og prostidiakon Per Emanuelsen. Diakoniens dag.

Lovsangskveld i Evje kyrkje klokka 19. Emmy Stulien Lauen, flygel, familien Sløgedal frå Birkeland, Ingeborg Paul, sang, Åse Guldsmedmoen, sang/gitar. Allsang. Informasjon om Bibelselskapet ved Ingunn Tveit. Utstilling av ulike Bibler. Kaffepause. Gratis inngang. Kollekt til Bibelselskapet.

Familiemøte på Elim Evje klokka 11. Vilhelm Langemyr taler.

Søndagsmøte på Tryggheim bedehus klokka 19.30. Ole Magne Omdal taler. Arrangør: Evje kristelige ungdomsforening.

Alt står på datoen 5. februar på Setesdalswiki. http://www.setesdalswiki.no/wiki/5._februar_2012

Eg la lenka til denne sida ut på Facebook i dag og då fekk eg kommentaren Genialt frå Torunn Charlotte Lund. Sjølv synest eg det er ein god måte å hjelpe lokalt kulturliv med informasjon. Eg finn det i Setesdølen, men om nokon har arrangement som ikkje står der, kan dei sjølv legge det inn på rett dato. Kalenderen på Setesdalswiki skal vere til hjelp for alle som vil vite kva som hender i Setesdal.

Det fine med det regionale nettleksikonet er hyperteksten, der ein kan bruke internlenker for å lenke til presten som skal tale eller kyrkja der arrangementet skal vere ein sundag. Dermed kan folk lese meir om den aktuelle predikanten og staden. Framleis er mange av forsamlingshusa ikke på plass med artiklar i Setesdalswiki, til dømes Byklum bedehus, der det skal vere møteveke frå tysdag av. Men smått om senn veks databasen og smått om senn blir det meir heilskap på informasjonen.

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.