Gamle aviser og gamle saker

Share

Du som les bloggen min, veit at eg har arva eit tusentals, for ikkje å seie fleire tusentals gamle aviser. Då Valle kommune rydda i arkivet sitt i vinter, fekk eg overta Setesdølen i mange årgangar, fint sorterte i arkivboksar.

No har eg starta med å skrive avisene inn på Setesdalswiki. I samband med dette, vert det jo til at eg les ein del av det som står der. Gamle aviser vert som nye, det har eg meint i årevis og for meg er ei gammal avis alltid ei kjelde til interessant nytt. Ofte vil perspektivet eg har frå hendingar etter avisa kom ut, gjere stoffet interessant og nokre gonger rikare. Difor er det vanskeleg for meg å kaste aviser. Men i det siste har eg blitt betre, for det første kjøper eg ikkje så mange aviser som eg gjorde før, for det andre, så kastar eg dei nesten som normale folk gjer, det vil seie etter ei lita veke.

Men gamle Setesdølen kan ein jo arkivere. Eg er ikkje aleine om det, og når prosjektet med å leggje inn overskriftene i gamle Setesdølen er fullført om nokre år, vil alle som har arkivert Setesdølen få ei kjelde til å finne att stoff som har stått i avisa.

I avisa for tysdag 20. februar 2007 fann eg ein interessant notis på side 9. Overskrifta var Klokke og gradestokk i Valle og Hylestad sentrum. Der heiter det at under sist møte i formannskapet i Valle ba varaordførar Olaf Henrik Homme ordførar Steinar Kyrvestad om å syte for fortgang i saka med å få opp gradestokk og klokke i sentrum både i Valle og Hylestad. Ordføraren opplyste at rådmann Arne Tronsen var sett på saka, og skulle syte for at sentrumsområda i båe bygdene får både klokka og gradestokk på plass med det første.

Etter det eg veit, ordna Valle Sparebank saka i Hylestad, for på endeveggen av bankbygget kan ein greitt lese både tid og temperatur når ein er på Rysstad. Men i Valle er det, så langt eg har kunna sjå, enno ikkje kome noka klokke eller gradestokk, i alle fall ikkje som vender ut mot sentrumsgata. Eit slikt instrument burde kanskje setjast opp på det gamle kommunehuset, der ville det vere lett synleg når ein er i sentrum. Alternativet kunne vere å få det opp på nordenden av det nye kommunehuset, då ville ein sjå det når ein køyrer opp til sentrum.

Alle dei tre som er nemnde i notisen i Setesdølen nr. 14, 2007 har no slutta i rollane dei hadde for fem år sidan. Men vedtaket ligg vel framleis for å verte utført i ei eller anna skuff på Rådhuset. Kan hende er det på tide å få det opp av skuffa og få bestilt gradestokk og klokke til Valle og.

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.