KrF, Kjell Ingolf og Kenya

Share

Onsdagskvelden tykte eg at eg hadde gjort det godt då eg fekk Kjell Ingolf til å vere med i Valle Radio frå klokka 20. Han skreiv ein bloggpost om at han hadde vore i Kenya på demokratiarbeid, og eg ville at han skulle fortelje frå det. http://www.kjellingolf.no/2012/02/demokratiarbeid-i-kenya.html I utgangspunktet hadde eg tenkt at han kunne få heile timen, for han er av dei som kan snakke ein time når han først får ordet. Men så dukka det opp eit par andre tema som eg ikkje kunne få med klokka 18, og då vart det ein halv time på Kjell Ingolf.

På heimesidene til KrF heiter det:
KrFs kristendemokratiske ideologi legger stor vekt på internasjonal solidaritet. KrF har derfor lang tradisjon for et sterkt internasjonal engasjement. Vi vil være Norges fremste parti på utviklingspolitikk og en aktiv deltaker i den øvrige utenrikspolitiske debatten.

KrF har et stort internasjonal nettverk og samarbeider med søsterpartier på nordisk, europeisk og globalt nivå. Vi har også et aktivt demokratiarbeid med samarbeidspartier i flere land.
http://www.krf.no/ikbViewer/page/krf/politikk/internasjonal-politikk

Og Kjell Ingolf fortalde om korleis fem personar frå KrF var reist til Kenya og hadde kurs for medlemmer av eit politisk parti der, det er 50 parti, men i dette høvet var det 20-30 representantar frå eitt parti som møtte norske folk frå ulike nivå i det politiske arbeidet. Sjølv var han rikspolitikar, så var det fylkespolitikar, lokalpolitikar, ungdomspolitikar og tilsett på partikontor som var med i delegasjonen. Dei fortalde om politisk arbeid frå kvar sin ståstad, og synte korleis systemet i Norge er bygd opp.

I Kenya er det mykje sentrert om person, ikkje om parti, som i Norge. Det har vore slik at om ein person ikkje vert nominert av eitt parti, kan han gå til eit anna, og målet er å verte vald, det sikrar status og lønn. Målet er ikkje å arbeide for ein sak, men for familien og klanen, og då vert det fort slik at ein hjelper dei som er nær ein sjølv. Det er jo ein heilt annnan måt å forstå politikken på.

Kjell Ingolf fortalde levande og interessant om besøket, praten om Riksveg 9 og lokale tilhøve kom helst noko i bakgrunnen. Og så fortalde han at det vert mykje reising som politikar og at han den komande veka skulle til USA med komiteen han er med i på Stortinget. Dei skulle vere borte ei veke og mellom anna sjå på korleis ein i USA får innvandrarar i arbeid mykje fortare enn ein gjer i Norge.

Eg ønskte han god tur frå oss i Valle Radio og takka for praten.

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.