UDI og oss vanlege folk

Share

Før kunne utlendingar med opphald i Norge få fornya opphaldet hos den lokale lensmannen, men frå nyttår må dei til eit sentralt utlendingkontor. For oss i Agder politidistrikt ligg kontoret i Kristiansand, og små og store må ta bussen til byen når fristen nærmar seg for fornying av papira. Etter kvart har sikkert folk både i Bykle og i Vågsbygd oppdaga at den dagen dei skal til politiet, må dei ta seg fri heile dagen. Dei som bur på Hovden veit at det er ein fire timars busstur kvar veg, så dei treng å avtale timen midt på dagen og vone dei slepp inn før kontoret stengjer. Om dei ikkje har alle papira korrekt med seg, må dei reise ein ny tur. Ein skulle tru at utlendingar ikkje har jobbar når ein legg opp eit slikt system.

Grunnen til at eg skriv dette, er eit innlegg eg las i Morgenbladet: http://morgenbladet.no/samfunn/2012/kjaere_ida_borresen

Der skriv ein journalist som er gift med ei kvinne frå Mexico om opplevinga hennar då ho skulle fornye opphaldsløyvet i Oslo. Eg opplever ikkje at det han fortel der, er slik eg synest at vi skulle la utlendingar møte Norge, og eg tenkjer med skrekk og gru på om det er slik vi ville like å møte eit anna land om vi for ein periode skulle busette oss der.

UDI har altså organisert det slik at det er eit sentralt utlendingskontor hos politiet i kvart politidistrikt som er den etaten folk må vende seg til no. Før kjende politiet i kvar kommune dei utlendingane som budde i kommunen, dei vart møtte som vanlege innbyggarar i kommunen. No er dei som kjem til det sentrale kontoret ukjende for folka som skal hjelpe dei, med alle dei problem det kan medføre, noko som kjem tydeleg fram i innlegget i Morgenbladet.

Før kunne folk ta ein time fri frå jobb eller skule og møte hos det lokale politiet, no går heile dagar bort i reising og venting. Nokre fleire papir vert nok likt handsama ved den nye ordninga, men samfunnsøkonomien i det heile kan neppe gå i pluss når det ligg bortkasta dagsverk bak dei same papira. For ein utlending utan bil i Valle betyr det at han må reise klokka 7.20, møte hos politiet klokka 11, vente til bussen går heim klokka 16 og kome heim klokka 19.15. Permisjon frå jobb for å møte hos politiet betyr tapt arbeidsforteneste og nærare tusen kroner i reisepenger og mat. Før kunne han ha ein utvida lunsjpause eller ein time fri, gå innom hos politiet og vere tilbake på jobb. Og mangla eit papir, kunne han levere det neste dag utan ekstra kostnad.

Slik vil me vanlege folk at det skal vere også i 2012. Men UDI ville noko anna, og tusenvis av utlendingar over heile landet fekk eit vanskelegare liv. Diverre trur eg ikkje det blir betre om toppsjefen i UDI no vert direktør på Stortinget. Dei vil nok ikkje reversere systemet, men dei burde gjort det.

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.