Årsmelding 2011

Share

Styret:
Ørnulf Hasla, leiar
Britta Lise Homme, nestleiar
Helge Homme, kasserar
Jørund Georg Jore, teknisk leiar
Inga Flateland, medlem
Rolf Erik Homme, varamedlem
Anna Rysstad, varamedlem

Rekneskapsførar: Halvor Rike

Revisor: Hallvard Holum

Valnemnd: Henri Tore Viki og Ronny Stavsholt

Aktivitet
Styret har i 2011 hatt 5 styremøter.

Det har vore sendingar kvar veke på tysdag og onsdag i skuleåret, og i samarbeid med Evje Radio fyrste fredag annankvar månad + nokre ekstrasendingar, blant anna direktesendig i samband med kommunestyrevalet, sauesjå og lisle joleptdagen. Siste sending i kvar månad er som regel overføring av kommunestyremøte. I alt ca 75 sendingar.

Valle Radio si Facebookside har no 2 476 medlemer (pr 1. mai 2012).

Podcast vart bestemt igongsett 2011, men er av tekniske årsaker ikkje i orden.

Programleiarar for påskebasaren var Helge Dahle, Rolf Erik Homme og Britta Lise Homme. Basaren gav ei brutto inntekt på kr 164 050.

Det vart bestemt at det skulle byggast eit ”kaldtlager” ved innganga til radioen. Likeeins nytt studiobord med konsulenthjelp/utstyr frå Jørgen Lien.

Det vart kjøpt diverse utstyr, så som iPhone, PC, kamera.

Jolebord for medarbeidarane var på Valle Motell.

Hovedsponsor for Radioen er Valle Sparebank, med kr 25 000 kvart år.

Valle kommune held oss med lokaler og straum i Valletunet til ein verdi av kr 30 000 pr år.

Valle Radios blogg: Harald Haugland har ansvar for bloggen.

Valle Radios facebookside: Britta Lise Homme har ansvar for denne sida.

Medarbeidarar:

Programleiarar:
Bjørgulv T. Berg, Ørnulf Hasla, Harald Haugland, Britta Lise Homme, Øyvind Jacob, Ronny Stavsholt, Jorunn Lund Harstad, Rolf Erik Homme, Henri Tore Viki

Teknikarar:
Torhild Sandnes, Inga Flateland, Kåre Rike, Liv Gunn Viki, Jørund Georg Jore, Torleiv Soltun Haugen

Telefonvakter:
Torbjørg Hoftuft, Berit Homme, Bjørg Ragnhild Trydal Jansen, Gudrun Nomeland, Ingebjørg Ellinor Rysstad, Ingun Uppstad, Jorunn Lund Harstad, Jorunn Helle, Solveig Rysstad, Ingebjørg Helle Haugen, Ingunn Åkre, Anna Rysstad

Andre medarbeidarar:
Niklos K. Besteland, Torleiv B. Harstad, Håvard Viki

I tillegg kjem folk som har vore med under spesielle sendingar.

Takk
Styret vil takke alle for innsatsen i året som har gått.

Valle, 2. mai 2012

Styret

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.