Konfirmantar 2012

Share

I går var det konfirmasjon i Hylestad, i dag var turen komen til Bykle, og neste laurdag er det konfirmasjon i Valle. I Evje og Hornnes er dei ferdige med alle konfirmasjonane, men også i Bygland er det konfirmasjonstid. To unge vart konfirmerte i Sandnes kyrkje i dag.

I år har eg teke med listene over konfirmantar i Setesdal som artiklar i Setesdalswiki. Du finn dei i kategorien Konfirmantar 2012, sjå
http://www.setesdalswiki.no/wiki/Kategori:Konfirmanter_2012
Nokre av artiklane har og bilete, takka vere Setesdølen, som har tradisjon for å ha slike bilete i avisa, og nokre av dei har eg fått nytte.

I dag var det konfirmasjon i Bykle, men eg hadde ikkje fått på plass lista over konfirmantar i Bykle. Difor sende eg ei melding til Tor Hallvard Mosdøl, kyrkjeverje i Bykle. Det gjekk ikkje lang tid før eg hadde lista og kunne legge ut artikkel. Eg er usikker på om lista har stått i Setesdølen, eg har ikkje sett artikkelen der, men no er ho i alle fall på plass på Setesdalswiki.

Eg snakka med ein person for ei tid tilbake, og ho sa dei listene burde stå tidlegare i avisa, slik at ein kunne planlegge om ein skulle gje gåver til ein konfirmant. Det er ikkje alltid så lett å hugse kor langt i oppveksten ein ungdom er komen, så slike lister hjelper godt, meinte ho. Men ho ville altså ha dei tidlegare.

Eg reknar med at eg bør gå gjennom avisene frå tidlegare år og skrive inn lister over konfirmantar i 2011 og 2010 også, slike personlister er det mange som finn glede i, artiklane om konfirmantar i Evje kyrkje 2+12 er vist over 30 gonger på vel ei veke.