Setesdal sett med kunstarauge

Share

Setesdalsmuseets sommarutstilling 2012 har to utstillingar, ei av dei er ei maleriutstilling med same namn som tittelen på bloggen i dag. Eg har ambisjon om å skrive artiklar om utstillarane på setesdalswiki, men det er nokså vanskeleg å finne stoff om somme av dei. I dag skreiv eg om Anstein Rishagen, han har 11 av dei 37 bileta på utstillinga. I dag er han ikkje særleg kjent som kunstnar, men i samtida var kunsten hans populær. I mellomkrigstida var han i Setesdal og måla, og han vart gift med ei jente frå Valle.

Utstillinga består av bilete som Sigurd G. Helle har samla gjennom eit langt liv, han har samla kunst med Setesdalsmotiv, og ikkje tenkt så mykje på om kunstnaren er kjent eller ikkje. Å skrive om kunstnarane vert ei oppgåve som ein kan bruke litt tid på, ser det ut til.

Artikkelen om utstillinga starta eg på like etter at eg hadde vore på museet og sett bileta. I dag fekk eg lista over bilete og kunnne leggje den inn i artikkelen. Etter at eg hadde hatt ein prat med Leonhard Jansen i går om storleiken på biletet av Helga Ring Reusch, har eg og to bilete av måleriet Bondebegravelse i Setesdalen, eitt av biletet som heng på Norsk Folkemuseum, og eitt av eit utkast til same måleri, som er med på utstillinga. Biletet på utstillinga på Setesdalsmuseet er bare 26 x 32 cm, medan det på Norsk Folkemuseum er 163,5 cm breitt og 121,5 cm høgt.

Eg hadde jo likt å lage galleri av bileta i samband med artiklane på Setesdalswiki. Men då må nokon fotografere alle bileta i utstillinga, og det er ein stor jobb. Så du får heller ta turen på museet og sjå bileta sjølv. Då kan du samstundes sjå 10 snøscooterar i utstillinga Vinterferdsle i skog og hei. Den er og interessant å få med seg.

http://www.setesdalswiki.no/wiki/Setesdal_sett_med_kunstnarauge
http://www.setesdalswiki.no/wiki/Anstein_Risteigen
http://www.setesdalswiki.no/wiki/Bondebegravelse_i_Setesdalen