Må Valle få ny varaordførar?

Share

Dette var spørsmålet Kim Pedersen reiste i siste kommunestyremøte i Valle. Det gjekk for open mikrofon, så alle som høyrde på sendinga onsdagskvelden, kunne få det med seg.

Bakgrunnen var at Frode Verpe har fått stilling som leiar for Bykle og Valle sin felles helse-etat, han har svart ja takk til stillinga og skal ta til 1. september.

Spørsmålet var av dei som ikkje var førebudde, så ordførar Tarald Myrum vart teken noko på senga. Kim ville helst ha vald ny varaordførar før sommaren, men seinast i august. Tarald meinte at han og Frode måtte setje seg ned og finlese reglementet og loven før dei kunne svare noko endeleg.

Høgre har no tre representantar i kommunestyret. Om det verste skjer, må kanskje Frode Verpe søkje permisjon frå heile vervet. Dei som er att frå Høgre er då Nina Susanne Johnsen og Knut Hagen. Ein av dei kan då bli varaordførar, om ikkje den som kjem inn i staden for Frode kan ta over. Gudrun Nomeland er første varamedlem og vil då rykke inn som fast medlem. Etter henne kjem
Saavi Nomeland, Torunn Charlotte N. Lund, Svenn Magne Brokke, se Marie Hovet og Kjell Ole Homme. Men regelen er at ein fylgjer lista, så om Frode må ut, kjem Gudrun inn.

Ved ordførarvalet støtta også KrF og Venstre det som vert kalla posisjonen, så om ingen av Høgre sine folk vil gå inn i vervet, kan eventuelt Bjørgulv T. Berg eller Sissel Åkre også verte aktuelle som varaordførar.

Her er lista over medlemmer og varamedlemmer til Valle kommunestyre: http://www.valle.kommune.no/council.aspx?ObjectType=ePhorteCommittee&ePhorteCommittee.ID=2

Setesdølen slo opp saka i fredagsavisa. Der kan du lese kva Ole Birger Lien skreiv om saka. Setesdalswiki har overskriftene, detaljane må du sjå i papiravisa: http://www.setesdalswiki.no/wiki/Setesd%C3%B8len_nr._43,_2012

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.