Setesdalsbanen står

Share

I dag var det ein artikkel i Fædrelandsvennen om Reidar Tveito og boka hans om Setesdalsbanen: Setesdalsbanen 1896-1962 http://www.setesdalswiki.no/wiki/Setesdalsbanen_1896-1962 Artikkelen tok mest ei heilside i avisa, så det var god reklame for ei albumbok som vi også har hatt program om i Valle Radio og som eg har omtalt på bloggen tidlegare.

I artikkelen kom det fram at boka, som var skriven i samband med at det er 50 år sidan banen vart lagt ned, var tenkt å bli seld til turistar som tek turen med banen om sommaren. Når no banen står, går det nok dårleg med salet. År om anna kom det nesten 30.000 besøkande til Grovane for å reise med banen, så ein stor marknad forsvann for boka.

Eg undra meg litt over tittelen som var sett på intervjuet: Full stans på 50-årsjubileet. det avslører etter mi meining at desken i Fædrelandsvennen har dårleg språksans, for markering av ei nedlegging er ikkje noko jubileum, eit jubileum er noko ein feirar for noko som lever og er i drift. Eg ser nok at ein kan feire 200 års jubileum for at ein person vart fødd, men det er sjeldan å finne at det vert kalla jubileum når ein minnast at ein person er død. Tilsvarande må det vel vere med ein jernbane. Det vil seie at i 1996 kunne Setesdalsbanen feire 100-årsjubileum, sjølv om den var nedlagt, men i 2012 kunne ein markere minnet om banen.

Tenk så flott det hadde vore å køyre ekstratog til minne om ekstratoga som gjekk då banen vart nedlagt! Og så strandar alt på det som i avisa vert kalla konflikt mellom partene. Partane er Stiftelsen Setesdalsbanen, som eig anlegget. Etter krav frå Kulturdepartementet er det Vest-Agdermuseet som er drivar av banen. Men det er medlemmene i Setesdalsbanens venneforening som har den jernbanefaglege kompetansen og kan stå for kjøring og vedlikehald, det kan ikkje konservatorane på museet noko om.

Det burde stått skandale!!! i artikkelen, for det er ikkje mindre enn ein skandale slik situasjonen er blitt i 2012.

Her er lenke til artikkelen, som er låst for dei som ikkje er abonnentar på Fædrelandsvennen: http://www.fvn.no/kultur/Full-stans-pa-50-arsjubileet-2253323.html

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.