Snøscooterutstilling på Setesdalsmuseet

Share

I dag fekk eg endeleg på plass artikkelen om snøscooterutstillinga på Setesdalsmuseet. http://www.setesdalswiki.no/wiki/Fr%C3%A5_hest_til_hestekrefter_-_vinterferdsle_i_hei_og_utmark
Grunnen til det var at Ole Birger Lien hadde skrive ein artikkel om utstillinga i temaavisa som kom i Setesdølen fredag, Artikkelen heitter Frå hest til hestekrefter, og den gav kjelde for ein artikkel på Setesdalswiki. http://www.setesdalswiki.no/wiki/Setesdalsmuseets_temaavis_2012

For å skrive leksikon treng eg kjelder, leksikon skal vere ein stad der ein kan finne stoff og samstundes få vite kor stoffet kjem frå. Artikkelen om utstillinga på Setesdalsmuseet har fått eit bilete teke av Reidar Tveito på opninga av utstillinga. Bilete er viktige i eit slikt nettleksikon, så eg er glad at Reidar hjelper med bilete når han er på eit arrangement.

Eigentleg kunne eg hatt artikkel om kvar scooter som er på utstillinga. Om eg får det til, vil nok kvile på om eg får informasjon frå museet. Eg har fått informasjon om Bamsen til familien Tveit, som prydar artikkelen til Ole Birger, så eg vonar å få til ein artikkel om den. Så får vi sjå kva meir som legg seg til rette.

Samstundes er det ei utstilling om Setesdal sett med kunstnarauge. http://www.setesdalswiki.no/wiki/Setesdal_sett_med_kunstnarauge Her hadde eg ambisjon om å skrive om alle kunstnarane, men det er framleis røde lenker i den artikkelen. Nokre av kunstnarane der er ganske så ukjende og då er det vanskeleg å finne stoff til artiklar.

I artikkelen til Ole Birger står det at det var mange fleire etter måten unge menneske til stades enn det som er vanleg ved slike høve. Eg lurer på korleis det har gått med besøkstalet på museet på Bjugsbakk desse første 10 dagane av juli samanlikna med fjoråret. Har besøkstalet auka, det var jo noko av grunnen til at utstillinga av snøscooterar vart sett opp.

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.