Tre tusen artiklar

Share

I dag runda Setesdalswiki tre tusen artiklar. Det er grunn til å glede seg, synest eg. Artikkelen som vart nr. 3000 var ein artikkel om Longerak skriven av Siri J og før den kom, hadde ho skrive små artiklar om bruka der, så plutseleg hoppa talet på artiklar frå 2992 til 3000. Her er lenke til artikkel nr. 3000: http://www.setesdalswiki.no/wiki/Longerak

Bloggen har i skrivande stund 2923 artiklar. Eg har eit mål om å nå 3000 også her, men det ligg nokre dagar fram i tid. I oktober er det 7 år sidan eg starta bloggen, det var i 2005. Men eg startar i dag opp ein ny blogg, og med tida vil eg flytte over dit. Den ligg på http://blog.setesdalswiki.no og er mindre prega av annonser enn denne bloggen med sine blinkande distraheringar. Eg vil likevel la det gå litt tid.

Takk til Helge Haugland som i sommarferien har sett opp ein blogg for meg på nettstaden til Setesdalswiki. Det høver jo godt, då kan eg skrive om saker relatert til Setesdalswiki så vel som det eg før har skrive om relatert til Valle Radio. Eg vil nok og gå innom emne som eg finn interessante av utanfor desse emna. Eg har fundert ein del på namn på bloggen der, men trur Blogg for Harald skulle høve like godt som noko anna. I alle fall er det det eg tenkjer i dag.

Eg ville verte glad om du som les dette også legg turen innom den nye bloggen min. Då vil du sjå bilete, det har eg ikkje brukt her. Kor mykje det vert, er vanskeleg å seie, men eg vonar at eg kan bruke bilete der framover.

Så vender eg tilbake til dei tre tusen artiklane på Setesdalswiki. Der er noko for alle som er interessert i stoff relatert til Setesdal, hadde eg tenkt. Men det hadde vore spennande om fleire vart med i skrivinga. Dei tre tusen artiklane er skrivne på tre år og tre månader, noko som gjev ein produksjon på om lag tusen artiklar i året. Om fleire vart med, ville produksjonen nok auke raskare, til beste for Setesdal som heilskap, grender og folk.

Norge – mitt næraste ferieland

Share

Gislefoss i Audna

Velkommen til min nye blogg. Eg har tenkt på dette ei stund no, og kome til at eg vil starte ein ny blogg og med tida fase ut skrivinga mi på den gamle Valle Radio Blogg, som eg har skrive på i snart sju år og nærare tre tusen innlegg. Den bloggen har vore god for meg og dekt trongen eg har hatt til å skrive om laust og fast relatert til Valle Radio sine program. Men eg har likt dårleg den reklamen som lesarane møter og funne ut at eg med ein annan profil vil vonleg reklamen vere mindre blinkande enn før.

Eg vil ikkje slutte heilt på Valle Radio Blogg med det same, det vert ein glidande overgang. Vonleg vil lesarar bli med over og lese det eg skriv og på den nye staden.

Det høver godt å starte skrivinga 1. august. For ein lærar er 1. august ein viktig dato, då startar nytt skuleår. Men dagens blogg handlar om ein julitur, for måndag, det var 30. juli, dagen etter olsok, tok vi oss ein tur i eige land. Ferietur i nærområdet er kanskje ikkje så eksotisk, men turen gjekk på nye vegar der vi aldri hadde ferdast før, og då er det jo kanskje eksotisk likevel.

Frå Tregdevegen tok vi vestover, men bare nokre hundre meter, så svinga vi nordover mot Holum. I Holum køyrde vi over Mandalselva og heldt fram nordover før vi tok opp i heia. Der starta ein 15 km lang tur som eg aldri før hadde køyrt, til tross for at eg har feriert i Mandal i 40 år og hatt bustadsadressa mi her sidan 2000. Den turen gir eit tverrsnitt av kommunen og syner nokre av utfordringane ein vil ha om ein skal bygge ny E-39 lenger inne i landet, for det er nok av fjell og knausar å skjere gjennom på den strekninga.

Vel nede i Buhølen snudde vi nordover. Her hadde NAF si veibok informasjon, den er jo alltid god å ha når ein er på tur, og som vanleg fann Reidun fram til rett rute og ny informasjon, helst før vi kom til staden som var omtalt. Audna sementvarefabrikk og Melhus bedehus, trur det er denne grenda Jon Melhus har namnet sitt frå. Vi droppa Melhusfossen og heldt stø kurs nordover forbi Spilling, Hægebostad, Vigmostad og Tryland. Men på Gislefoss stoppa vi og tenkte på vermeldinga i NRK som hadde lova oss kraftig regnver denne dagen. Der tok vi einaste bilete på turen, teke frå fiskerampen for funksjonshemma, det syner lagleg ver og lite vatn i fossen.

Ikkje lenge etter var det tid for stopp på Konsmo. Eg trur eg få fortelje om det ein annan dag.