Møte med elg

Share

På turen oppover i går kveld var det nære på at ein elg fekk eit nærare møte med ein Citroen C5 enn godt var. Det skjedde på Syrtveit, like sør for Troll Mountain sitt anlegg. Plutseleg kom han ut frå vestsida av vegen, det var bare å stå på bremsa, heldigvis gjekk det godt denne gongen. Han stod og såg litt på meg, eg blinka med lysa for å varsle motgåande trafikk om fare, og då snudde han og lunta tilbake inn i skogen. Og glad var eg.

I vinter møtte eg ein elg litt nord for Hylestad skule. Han tok spegelen på venstre side av bilen, men eg var glad det ikkje gjekk verre, for den dagen var det glatt på vegen og heller dårlege bremsetilhøve. Ny spegel kosta nokre kroner, men hadde eg fått han på panseret, er det ikkje godt å vite korleis det kunne ha gått.

I sommar har det vore elg i hagen heime i Mandal. Han likar godt å beite på godsaker der, akkurat som rådyra. Sjølv om han for det meste held seg på andre sida av vegen, slik at vi kan sjå han frå vinduet på høveleg avstand, sit vi meir enn ein gong og lurer på om han vil verte påkøyrd, og av og til høyrer vi det kvin i bremser. Til no har det gått godt, og det er vi glade for. Om han lever til elgjakta, bør han få ein grei tur til dei evige elgmarker.

Rådyra høver og best i viltgryte. Når dei lurer seg inn og står like under terrassen og beiter på bringebærbuskar, så vert ein noko irritert, det er lettare å sjå mor med kje på god avstand frå hage og bringebær. I det heile teke er det mest å det er nyttelaust å tenke på å plante noko frukt og slikt, før ein veit ordet av det, har dei vore innom og hatt eit måltid.

Planlegging på Sølvgarden

Share

I kveld var det planleggingsmøte på Sølvgarden klokka 18. Vi brukte halvannan time saman på å gå gjennom planar for hausten, det er alltid noko som skal justerast og orienterast om. Det var ein nyttig måte å gjere det på, for då kunne programleiarar, teknikarar og andre medarbeidarar kome med innspel om det som ikkje høvde i skissa som Ørnulf hadde laga til opplegg for hausten. Det er jo betre å ordne slikt på førehand enn å måtte justere i ettertid. No stod heile planen for hausten på veggen og ein kunne kome med innspel direkte.

Sjølv var eg sett opp på sauesjåsending, men det er ein fredag og då likar eg å reise til Mandal, så den fekk eg bytta vekk. I det heile var det eit nyttig møte, ikkje bare sendeplan, men og tilhøve rundt sendingane vart drøfta. Etter ein pause er Øyvind Jacob med att som programleiar i haust. Vi startar sendingane med kommunestyremøte 29. august, og så er vi i gang att med ordinære sendingar når septemer tikkar inn. Eg fekk gleda av å ha første programmet til hausten, så går det slag i slag utover.

Etter ei god planleggingsøkt var det felles middag for alle. Der gjekk praten rundt laust og fast slik det ofte er når 10 personar sit rundt eit langbord, små grupper som snakkar saman om svært ulike emne. Sjølv fekk eg eit lite innblikk i arbeidet i Brokke Naturkjøt, stuten Buddy har jo blitt ganske kjent for å ha gjeve folk ein og annan luftetur. Øyvind hadde mykje å fortelje om arbeidet med å halde kulturlandskapet i hevd i Garo med dexter-kyr, så kvelden gjekk fort i triveleg selskap.