Om kjelder når ein skriv leksikon

Share

I dag vart det ein artikkel om Øyuvsbu på Setesdalswiki. Eg kom over ei bok frå Turistforeninga, Årbok 1992-1996, der det var ein artikkel om hytta. Og då kunne eg jo skrive litt. http://www.setesdalswiki.no/wiki/%C3%98yuvsbu

Når ein skal skrive eit leksikon, treng ein kjelder. Tanken er at eit leksikon skal samle og presentere kunnskap som alt finst. Ved å lage ein nettstad som samlar ulik informasjon frå mange kjelder, aviser, bøker og Internett, mellom anna, så vert artiklane ein presentasjon av noko som alt er kjent. Store Norske Leksikon har ein blogg om dette. Der står det:

En leksikontekst er:

Beskrivende, ikke fortellende
Eksplisitt, ikke subtil
Distansert, ikke personlig
Balansert, ikke påståelig
Analytisk, ikke refererende

Les gjerne heile teksten deira her:
http://lillenorske.wordpress.com/2012/07/31/hva-vil-det-si-a-skrive-leksikalsk/

Det er ikkje alltid så lett å skrive slike tekstar. Håkon, barnebarnet mitt på 10 år prøvde seg litt på å skrive om Pisketrost og Pilgiftfrosk på Wikipedia, det var ikkje artiklar om desse der. Men han kom ikkje så langt før han ropa på morfar for å få hjelp til kva han skulle skrive. Regelen er jo at ein kan bruke kjelder, men ikkje forme det på same måten som i kjeldene, og då må ein tenke og kan hende ha ein eigen mal i hovudet eller på eit papir for korleis ein vil skrive ein artikkel. I ein biografi startar artikkelen med namnet og fødselsdato, så kjem gjerne kva vedkomande er kjent for før ein skriv om utdanning, jobbar, hobbyar og familie. Når ein skriv om dyr, må ein få med korleis dyret ser ut (farge, lengde, vekt), kor dyret lever, kva det lever av, kor lenge ungane er med foreldre og slike ting. Når ein har gjort det nokre gonger, går det nok meir automatisk, men det er litt vanskeleg i starten.

Ein blogg er nok lettare, for der skriv ein etter innfallsmetoden. Ovanståande var innfallet mitt i kveld. På den andre bloggen min, Blogg for Harald, skreiv eg om Lauritz Fuglevik, sjå http://blog.setesdalswiki.no/?p=19

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.