Sentrumsutvikling – kommentar frå Ånund K

Share

Ånund K. Homme har vore svært oppteken av arbeidet med utvikling av Valle sentrum og har skrive fleire artiklar om det i Setesdølen. Etter at eg hadde skrive bloggposten min for fredag, fekk eg kommentar på epost. Han ville gjerne at eg publiserte det han skreiv, så her kjem hans kommentar:

Las med undring det du refererte – at dei verkeleg kan vurdere signalbygg ved Meinigheitshuset. Bortkasta ressursar. (Det er jo der ein må ha folk til å bu – sentrumsnært – små og større hus, ditto leilegheiter, kollektiv osb. Masse parkering bak Esso og Hasla.

Einaste realistiske stad er ned mot vegen. No ser du at eg vil ha bygget bortanfor Tarald Myrum, så han får berre den omlag 50 m breie gata til parkering. Huset bør vere frå Skeivodden og nordover (Då vert Bjug Åkre forb…) men han driv ikkje jordbruk – kanskje Tarald M haustar der også.

Dette huset bør vel knapt vere av tre, om ein vil ha fleire etasjar – det må ruve ein del så vegfarande ser det, vere blikkfang. Butikkar i 1. høgda med varelevering bak og kundeparkering framanfor. Oppover etasjane må vere plass til ulike føremål. (må vel byggje så sterkt at ein kan byggje på etasjar etter behov). Å byggje mange etasjar med ein gong, vert nok for dyrt. Då må det vere flatt tak og sikkert for lekkasjar. Vegfarande måtte sjå at dette var EIT SIGNALBYGG, DET MODERNE VALLE SENTRUM, dynamisk – ei bygd som vil overleve.

Du bør vel kunne kommentere dette på bloggen din? – få i gong ein diskusjon.

At det øydelegg det eksterande sentrum er eg usamd i – dei ledige husa vert då så rimelege at dei ressurssvake har råd til å etablere seg der. Det vert eit rolegare og meir laid back sentrum – med nærbusetjinga – eldre og andre som vil ha det roleg og sosialt og likevel vere nær nok til dei daglege behova.

Eg har nok og synspunkt på dette. Har du, kan du poste kommentar her på bloggen.

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.