Det er mykje ein ikkje veit

Share

Eg opplever stadig at det er mykje eg ikkje veit, også om ting eg kanskje trudde at eg visste noko om. I kveldens Møteplassen fekk eg høyre om Haugeinstituttet. I artikkelen om Hans Nielsen Hauge på Wikipedia kan ein lese om dette instituttet:

I 2005 ble Haugeinstituttet opprettet med formål å løfte fram arven etter Hauge i moderne tid. Instituttet vil aktualisere Hauges lederskap og etiske tenking i forhold til ledelse, arbeid, nettverksbygging og samfunnsansvar. Dette gjøres ved å sette fokus på den etiske dimensjonen innen de tre områdene: Ledelse, entreprenørskap og næringsutvikling, samt handel og miljø.[3] Haugeinstituttet har flere faglige samarbeidspartnere; de to viktigste er St. Olaf College i Minnesota og Norges Handelshøyskole NHH i Bergen.

I omtalen på Setesdalswiki står dette: I et gjenhør fra tidligere i år, treffer vi Sigbjørn Ravnåsen i programmet Møteplassen i dag. Han har bak seg en karriere i skolevesenet og i Stortinget som politiker. Men i dag leder han Haugeinstituttet, og brenner for å spre Hans Nilsen Hauges arbeidslivs-etikk. http://www.setesdalswiki.no/wiki/Tysdagsprogram_i_Valle_Radio_20121030#20.00_M.C3.B8teplassen

Det var eit interessant program om eit interessant prosjekt. Eg måtte jo google Haugeinstituttet og då kom eg fram til ei heimeside med meir inteessant informasjon: http://www.haugeinstitute.org/

Og så held dei til midt i Kvadraturen, i Lillemarkens. Som eg sa til å begynne med, det er mykje ein ikkje veit, og godt er det når ein får vite noko nytt.

Så kom snøen

Share

I dag tidleg kom eg frå Mandal til Valle. I Mandal var det eit ausande regnver, heldigvis, får eg mest seie, for hadde alt det vore snø, så hadde vi hatt ein halv meter, trur eg. Innover mot Kristiansand letta det litt og då eg svinga opp Songdalen, var det tåleg bra. På Riksveg 9 var det også god og våt veg, men då eg kom til Hægeland, tenkte eg at her ligg det snø i vegkanten. Så eg reduserte farten og kom meg velberga til Evje. Der er det kaffi, matpakke og rimeleg bensin ein måndagsmorgon, så det var høveleg å setje kursen nordover.

Eg tok att ein diger lastebil, så eg svinga inn på busshaldeplassen i Grendi og hadde frukost der, las litt i Aftenposten som eg hadde handla meg på Evje. Så gjekk turen vidare nordover, i roleg tempo. Det var jo ikkje mykje trafikk så tidleg på morgonen, men nord for Fånefjellstunnelen blinka det i mange lys. Ein personbil på veg sørover hadde hamna i grøfta. Men det såg ut til at hjelparar var komne til, så eg bare lista meg forbi og heldt fram nordover. Etter kvart vart det meir snøflekkar på vegen, men med moderat fart gjekk det bra. Eg fekk på piggfrie vinterdekk i haustferien, men første snøen er av ein eller annan grunn glattare enn snøen seinare på vinteren. Frå Ose var det fast snødekke, og sjølv om eg etter kvart vart noko trøytt, gjekk det høveleg fint nordover, og om lag klokka åtte svinga eg opp framom skulen. Der stod kollega Øystein Berg med bil full av folk som skulle til Kristiansand. I dag var det Norsk Språktest for nokre av elevane, så dei var på tur nedover og fekk dermed det siste av informasjon om veg og føre innan dei kom seg i veg.

Sjølv hadde eg elevane som ikkje skulle til test denne gongen. Vi arbeidde med munnleg norsk dei første to timane, deretter var det skriftleg norsk som stod på timeplanen. Og sanneleg, i løpet av dagen skreiv vi ein tekst som alle kunne lese og forstå, etter det dei sa sjølve. Om snø og liv i Valle, det var jo lett å kjenne og skjøne.

Program for veke 44, 2012

Share

Tysdag 30. oktober
Ansvarleg: Harald Haugland

18.00 Kvarteret
18.15 Over ein open Bibel
18.30 Gudsteneste i Valle kyrkje. Sokneprest Terje Seilskjær elevar frå Valle kulturskule og Valle familiekor
19.50 Diktkveld. Dikt frå Antologien Tankespinn nr. 1
20.00 Møteplassen
20.30 Postludium
21.00 Kyrkjebakken

Onsdag 31. oktober
18.00 Kommunestyremøte

*Facebook: http://www.facebook.com/pages/Valle-Radio/315158359845?fref=ts
*Valle Radios blogg: http://valleradio.blogs.no/
*Høyr oss på Internett: http://www.valleradio.com (trykk på «live streaming»)
*Programinformasjon på http://www.setesdalswiki.no/wiki/Hovedside

Gudstenesteopptak

Share

To gonger i haust har Bjørgulv T. Berg hjelpt meg med opptak frå gudstenester i Hylestad og Valle som eg kunne sende i Valle Radio. Det har vore ei glede å kome tilbake til slike innslag i sendingane, for då vi starta med tysdagssendingane, var noko av opplegget vi satsa på at vi skulle kunne sende opptak frå gudstenester. Men så flytta eg til Mandal og var der i helgene, og opptaka fall bort. Ei stund fekk vi opptak frå kyrkjekontoret, men det vart og slutt på desse.

Ei gudsteneste har ei nokonlunde fast form. Det gjer at ein godt kan høyre henne nokre dagar etter at ho vart halden. I morgon skal Familiekoret synge, det skal og vere innslag frå Kulturskulen. Dette kjem i tillegg til dei faste elementa i gudstenesta. Noko nytt og noko fast, det er ei form som gjer seg godt i radio, tenkje eg.

Så dermed vert det overføring frå messa tysdag som kjem. Du som var i kyrkja kan høyre det om att, du som hadde andre gjeremål, kan få det med deg likevel. Slik fungerer Valle Radio som eit høve til å gje opplevingar som nokre set pris på.

Gudstenesta er ofte sett på som eit lim i samfunnet. Sjølv om mange let vere å gå, ville det vore eit sakn om ein ikkje hadde desse arrangementa sundag føremiddag. Merkedagar i familien vert markerte der. Sjølv om ein no har fått ny liturgi, vil nok dei fleste kjenne att elementa som byggjer opp gudstenesta. Endringane er små og tilpassa lokale tilhøve.

Kan hende skulle du ta turen i Valle kyrkje denne sundagen og dermed få høve til å høyre messa to gonger når du set på radioen tysdagskvelden. Same kva som står på programmet i morgon: God sundag.

300 postludium med Niklos

Share

Tysdag 23. oktober hadde Niklos K. Besteland sitt Postludium nr. 300 i Valle Radio. Heilt sidan vi starta tysdagsprogramma i januar 1998, har Niklos vore med i desse halvtimes programma med orgel- og kyrkjemusikk. Det er dei einaste faste programma i sin sjanger i norsk radioverd, så langt eg og han kjenner til. For lenger tilbake hadde NRK ein programserie som heitte Klang i katedralen, men no er det knapt råd å høyre orgelmusikk eller vokal kyrkjemusikk på riksdekkande kanal. Unntaket er om natta, då sender P2 Notturno, og der kan det av og til kome musikk i denne sjangeren.

Det er likevel mange som set pris på kyrkjemusikk, både orgelmusikk og vokalmusikk er av og til med i Ring inn musikken på laurdagsmorgonen. Då er det lyttarane som vel musikken, ikkje programleiarane, sjølv om eg nok har ein mistanke om at dei sorterer litt blant dei som ringer inn og dermed har høve til å ikkje sleppe fram ein som ynskjer denne musikken.

Gjennom åra har Niklos delt med seg frå si rikhaldige samling av plater. Då vi starta, hadde han 170 LP-plater. Sidan er mediet blitt cd-plater, men framleis kjem han og med musikk på LP-plater. Dei er ikkje så lette å bruke, men med litt hjelp frå han, fungerer det teknisk, og vi har ikkje teke bort platespelaren, nettopp fordi Niklos nyttar LP-plater.

Han har hatt ein fast mal for kommentarane sine. Vi får informasjon om komponisten, utøvaren og orgelet. Han likar og best å starte med den eldste komponisten og avslutte med den yngste. Du som trudde at eit orgel er eit orgel, må tru om att. Kvart instrument har sitt særpreg, og klangen i rommet av sterke og svake stemmer er med på å forme musikken. Han er nok spesielt glad i fransk orgelmusikk, Niklos, og tysdagskvelden var det fransk kyrkjemusikk som stod på programmet:

1. Charles Marie Widor (1844-1937): Tu es Petrus. Motett for kor og orgel. Opus 23, nr 2. Koret i Westminster Cathedral, dirigent James o’Donnel. Organist Joseph Cullen
2. Eugene Gigout (1844-1925): Scherzo i E-dur. Frå samlinga Dix piéces pour orgue nr. 8. Organist Bernard Bartelink på orgelet i St. Bavo-katedralen i Haarlem
3. Lois Vierne (1870-1937): Ave Maria. Motett for kor og orgel. Som nr 1.
4. Marcel Dupré (1886-1971): Cortége et Litanie. Frå samlinga Quatre piéces nr. 2. Organist Michael Murray på orgelet i St. John the Divine Cathedral i New York

Takk for 300 program i Valle Radio, Niklos K. Besteland!

Variert onsdagskveld

Share

Eg fekk ikkje med meg starten på denne onsdagskvelden i Valle Radio, men Bjørgulv T. Berg hadde ein prat med Kenneth Rønnng, som har starta Setesdalsbudet, og som har hatt nok å gjere. Han har flytta frå Arendal til Rysstad, og i kveld var han i Valle Radio. Neste gjest var Mariann Uleberg frå Hovden, ho held på å gjere amerikanar av seg, er gift med ein, men måtte heim for å søkje om green card. Dei lever av å byggje gitarar og å spele konsertar. Ho komponerer og, vi fekk høyre ein av komposisjonane hennar i Valle Radio. Den siste gjesten i den aktuelle timen var kommunepsykolog Jessica Öngörur, som snakka litt om tenesta ho yter.

Etter andakten ved Håvard Viki kom rådmann Eivind Berg i studio. Han hadde mykje på blokka. Du kan lese om det på Setesdalswiki, sjå http://www.setesdalswiki.no/wiki/Onsdagsprogram_i_Valle_Radio_20121024

Deretter var det Bjørgulvs time, og han hadde fyrst med seg Grete Fossen som snakka både om nynorsk i samband med at Hasla fekk Målprisen 2012 og om Damenes Aften, som skal vere til laurdag. Deretter hadde han ein telefonprat med Øystein Kikut om konserten i Kulturveka 2012 og responsen den fekk og om prosjektet Musikalske monumenter gjennom 1200 år, som er planlagd å ha seks konsertar. Til slutt snakka han med Kristin Brokke om måleriutstillinga i Frikyrkja, ho hadde seld 11 bilete då intervjuet vart laga.

Kvelden vart avslutta med Ørnulf Hasla og Bjørgulv i studio under Opi sending, der tema for rebusane var reiser til land og byar rundt om i verda.

Quiz-kveld på Valle Motell

Share

I går kveld fann eg ut at eg ville nytte meg av Kulturveka 2012, så eg gjekk på Quiz-kveld på Valle Motell. Der var 25 personar til stades oppe i puben, og Ronny Stavsholt hadde ansvaret for spørsmåla denne kvelden. I tillegg fekk vi ein minikonsert av Trym Bjønnes, der han presenterte musikk frå plat han gav ut i vår.

Eg kom på lag med dr. Hallvard, sjukepleiar Aina og legesekretær Ingunn, så eg tenkte eg var godt rusta for kvelden. Men det var bare til spørsmåla kom. Nordlegaste punktet i Norge, kven kan vite at det er ei øy nord for Svalbard, at sørlegaste punktet i Norge er Sørpolen og at Norge har eit fjell som er over tre tusen meter høgt, det ligg og på Sørpolen. Diskusjonen gjekk og høgt om Russland var Europa, så vi mista poeng så det suste, men det var jo noko av sjarmen med heile arrangementet. Vi slo dei andre frå Helseavdelinga i kommunen, det var vel det viktigaste, men å slå teknisk avdeling synte seg vanskeleg.

Eg v ar jo helst flau over å ikkje kjenne att flagget til Myanmar, eg som har vore lærar for elevar derifrå i fleire år, men til mi orsaking får eg vel seie at eg truleg hadde kjent att karen-flagget. Og musikken Ronny spelte, der vi skulle finne tittel og artist, der måtte eg bare melde meg ut, den type musikk pleier eg skru av når han kjem på radioen. Men heldigvis kunne dei andre på laget ein del av den musikken, så vi var ikkje heilt blanke.

Slike kveldar er koselege, eg har vore på dei før. No vil dei prøve å ta dei opp att, tysdagskveldane var visst høvelege, og Jon Ødeskaug tok på seg å lage spørsmål til neste kveld, så får vi sjå om det dukkar opp folk då, eg kjem nok ikkje til å gå, for eg skal i radioen, som vanleg på ein tysdagskveld. Vinnarlaget fekk ein twistpose på deling, så det vart vel litt snadder til kaffeikoppen på teknisk i dag. Det var dei vel unt.

I dag er det trial-oppvisning utanfor Valle skule klokka 18, i morgon er det Bamsekveld på biblioteket klokka 17 og konsert på Soknehuset med Kim André Rysstad med gjester klokka 20, og så går det slag i slag utover veka.

Program for veke 43, 2012

Share

Tysdag 23. oktober
Ansvarleg. Harald Haugland

18.00 Kvarteret
18.15 Over ein open Bibel. Andaktsholder denne uka er professor Sverre Bøe ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole
18.30 Sangkveld
19.30 Nytt frå kyrkje og kristenliv
20.00 Møteplassen. Gjest er mangeårig Afrikamisjonær Jostein Holmedahl
20.30 Postludium. Niklos K. Besteland sitt program nr. 300 er med fransk kyrkjemusikk
21.00 Kyrkjebakken

Onsdag 24. oktober
Ansvarleg: Bjørgulv T. Berg
Teknikar: Inga Flateland
Telefonvakter frå 20.30: Ingunn Uppstad og Ingebjørg Ellinor Rysstad

Program
18.00 Aktuell time
19.00 Tankar frå Bibelen ved Håvard Viki
19.30 Kommunen informerer
20.00 Bjørgulvs time med gjester
21.00 Opi sending. Ørnulf Hasla og Bjørgulv T. Berg

*Facebook: http://www.facebook.com/pages/Valle-Radio/315158359845?fref=ts
*Valle Radios blogg: http://valleradio.blogs.no/
*Høyr oss på Internett: http://www.valleradio.com (trykk på «live streaming»)
*Programinformasjon på http://www.setesdalswiki.no/wiki/Hovedside
*Helsingar kan sendast på post@valleradio.com

Kulturveka 2012

Share

Så har dagen kome. Kulturveka 2012 tjuvstarta med opning av maleriutstillinga til Kristin Brokke i Frikyrkja klokk 12 og seminar om vallemal.no i kommunestyresalen frå klokka 15 til 18. Eg diskuterte det med elevane mine fredag, det kunne nok hende dei gjekk på maleriutstillinga, men seminaret om vallemal.no ville dei nok droppe. Dialekt er vanskeleg, sa dei. Sjølv reiste eg til Mandal som vanleg fredagskvelden, så ingen av alternativa var aktuelle for meg.

I staden hadde eg tenkt å bruke litt tid på å bringe Setesdalswiki vidare. Men fredagskvelden gjekk som han så ofte gjer, TV er ein sterk magnet fredagskveldane. Så skulle eg prøve laurdagen, men då vart eg sitjande å sjå på bryllaupet til Guillaume og Stephanie av Luxembourg, så det var langt utpå dagen før eg skreiv inn overskriftene i siste nummer av Setesdølen http://www.setesdalswiki.no/wiki/Setesd%C3%B8len_nr._83,_2012 Deretter skreiv eg om talaren på Normisjon si haustmesse i Otrahallen i dag, Erik Albert, http://www.setesdalswiki.no/wiki/Erik_Albert Det var artikkel nr. 3299, og så tenkte eg at nokon annan kunne få æra av å runde eit nytt hundretal, men det gjekk nokre timar, og det kom ingen annan, så då skreiv eg om Kristin Brokke. http://www.setesdalswiki.no/wiki/Kristin_Brokke

Dermed vart det tre nye artiklar i dag. Innimellom TV-titting og ein tur på butikken. Så går vi i gang med kulturveka for fullt i morgon, og då går vi og i gang med eit nytt hundretal på Setesdalswiki. Vi kjem nok ikkje i mål med hundre artiklar innan kulturveka ebbar ut, men vi får bare halde på jamnt og trutt, så veks vårt regionale leksikon og vert ein kulturskatt, det og.

Variert onsdag

Share

Eg måtte overta denne onsdagen for Øyvind Jacob, han hadde det visst travelt. Eg veit ikkje om det var dei nye stutane dei har fått i Brokke Naturkjøt eller om det var noko anna, men eg sa ja til å ta onsdagskvelden. Så var det kva ein skulle ha i programmet då. Noko låg fast, andakten skulle Torleif ha, kommunen informerer var ved Marie Lovise Johnsen frå Setesdal barnevern. Men resten måtte eg fylle i sjølv.

Eg las at Setsdal Regionråd skulle ha møte i dag på Valle Motell, så eg sende ein epost til Signe Sollien Haugå og spurte om ho eller Leiv Rygg kunne kome. Det vart Signe som kom, og ho hadde mykje nytt å fortelje. Det hadde vore politiråd etter lunsj, då kom Kirsten Lindeberg med følgje for å snakke om aktuelle spørsmål i Setesdal. Det er visst slik at det ikkje er så mykje kriminalitet i Setedal, så dei hadde tema førebygging denne gongen. Av saker som dei elles hadde oppe i regionrådet, var det nok saka om ladestasjonar for el-bilar som hadde vekt mest glede. Det har vore ei arbeidsgruppe i sving for å greie ut dette, og dei fekk klarsignal for å gå vidare med saka. Det er tale om å få to slike stasjonar i kvar kommune.

Etter at ho var ferdig, tok eg ein telefon til Lisbeth Dalquist Homme. Ho fortalde om bamsekvelden som skal vere på biblioteket neste onsdag, 24. oktober. Då skal barn feire bamsens fødselsdag.

Siste innslag i den aktuelle timen var ein samtale med Kim André Rysstad, som var på Voss for å hente vinterdekk. Neste onsdag skal han ha konsert med vener på Soknehuset på Rysstad. Eg gratulerte han med Beat for Beat. Han opplevde det og hyggeleg, og med ein million sjåarar fekk han eit stort publikum. Så mange blir det jo ikkje på Rysstad, men han vona det kom nokre for å høyre på, sjølv om han har hatt fleire konsertar her i heimbygda i det siste. Og så kjem Knut Reiersrud med på konserten, det gledde han seg til. Dei andre musikarane er folk han har hatt med seg på ulike turnear, dei er hans faste husband, så å seie.

Kulturveka prega og Haralds time med gjester, då var det Gunnar Stubseid som var gjest. Han er leiar i Valle Mållag, dei skal ha markering laurdag i høve at vallemal.no har samla inn 10.000 ord på ti år. Då kjem professor Torp frå Universitetet i Oslo for å snakke om Vallemålet, akkurat no har han Marianne Harstad som student, og då har han studert Vallemålet litt ekstra.

Siste gjest var Karen-Lise Scheie Knudsen frå Amnesty International si avdeling i Kristiansand. Ho var på Valle skule i høve Bygdedagen deira i kveld, og så kom ho innom før ho reiste heim att. Ho fortalde levande om engajsementet for Amnesty om kva pengane frå innsamlinga kunne brukast til.

Ein variert kveld i radioen i kveld.