På kurs

Share

I dag var eg på kurs. Det var VOX som stod for innhaldet og over 200 lærarar frå heile Agder samla seg på Quality Hotel i Sørlandsparken. Vaksenopplæring for flyktningar og innvandrarar har ein læreplan, og den er no revidert, så vi skulle få vite noko om revisjonen. Her er lenke til plansjane som vart viste: http://www.vox.no/fylkeskurs2012

Eg var bare med første dagen. Då handla det om å få eit oversyn over endringar. I tillegg gjekk ein djupare inn i temaet digital kompetanse og digitale forteljingar. Det var ganske interessant.

Læreplanen er ei forskrift og vart vedteken 19. april i år og sett i verk 1. september. Forslag til revidert læreplan var på høring høsten 2011, og høringsinstansenes innspill er i stor grad blitt tatt hensyn til.

De viktigste endringene i den reviderte læreplanen er:
*mål for opplæringen i 50 timer samfunnskunnskap
*en egen alfabetiseringsmodul med beskrivelse av den første lese- og skriveopplæringen
*digitale ferdigheter som en integrert del av norskplanen
*nye veiledende sluttmål for de ulike sporene

På kurset gjekk ein så gjennom nokre av desse endringane. Eg merka meg særleg spørsmålet om digital kompetanse. Vi som er over 35 år er som innvandrarar i høve til dette området, medan dagens generasjon veks opp med det og har ein heilt annan digital kompetanse. Ein kan bare tenke på små barn som tidleg lærer seg til å bruke iPad og iPhone på måtar som vi vaksne knapt kan finne på å bruke dei. I foredraget synte foredragshaldaren ein liten film med ein gammal mann som fekk spørsmål om kva han brukte iPaden til. Han hakka løk på den, skylte den under vasken og sette i oppvaskmaskinen. Det var jo eit godt brett. Men litt skræmande for oss lærarar å sjå ei slik skildring av digital inkompetanse, spørsmålet var vel kor vi var på ein skala frå inkompetanse til kompetanse.

Kurset gav grunnlag for ettertanke i høve til den digitale kompetansen som vi reknar som ein sjølvsagt ting i vårt samfunn, men som ein som kjem frå heilt andre kulturar, ikkje så lett fangar opp. Det gjeld nettbank og Skype, NAV sine CV-ar og søknad på stillingar som skal leggjast inn på internett. Utfordringane er mange for elevar som kjem til vaksenopplæringa og til små bygdesamfunn, der digital kompetanse vert venta av alle.