Folk melder seg

Share

Eg likar når folk melder seg med informasjon til Valle Radio. Dei leitar for eksempel litt på Setesdalswiki og finn denne sida: http://www.setesdalswiki.no/wiki/Valle_Radio_program_hausten_2012 Så ser dei kven som er ansvarleg for sendinga den kvelden dei gjerne vil ha sagt noko i radioen og ringjer og avtalar med programleiaren det som er naudsynt.

Leif Kvinlog gjorde det i går. Han ville gjerne fortelje om Kulturveka som snart skal gå av stabelen i Valle. Så vi avtalte at han skulle kome i radioen onsdagskvelden og fortelje om dette. Så sende han meg det flotte programmet dei no trykkjer opp og legg ut på butikkane, ikkje sender i posten. Men folk kan ta med seg program heim og krysse av for kva dei vil vere med på. Det burde vere noko for einkvar smak. Alt medan vi snakka saman, fekk eg programmet på epost.

For vel ei veke sidan var Jan Olsen i radioen og fortalde om Sykler til Cuba i ein samtale med Bjørgulv. Eg møtte han den kvelden og vi avtalte at eg skulle ringe han komande onsdag og få ein statusrapport om korleis det gjekk med innsamlinga av syklar i øvre Setesdal. Eg vil jo gjere det.

I det heile likar eg når folk har noko dei vil melde i radioen. Det er jo difor radioen er der. Vi ønskjer å formidle informasjon om kultur og utvikling i Øvre Setesdal. Vi har ikkje vore så flinke til å seie at vi og vil ha med Bykle i programma våre, men det vil vi. Så om du har informasjon å melde i radioen som gjeld aktivitet i Bykle, er det bare å ta ein telefon til programleiar. Komande onsdag er det altså Harald Haugland som er ansvarleg, han har telefon 9763 1408

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.