Kommunepsykolog

Share

Onsdag fekk eg vite at vi hadde kommunepsykolog i Valle kommune. To dagar i veka, torsdag og fredag, er ho på helsehuset. Dei andre dagane held ho til på Evje. Jessica Öngörur er frå Uppsala og studerte psykologi der og på Universitetet i Oslo. I studietida arbeidde ho på Bykle sjukeheim, og der likte ho seg så godt at då det vart ledig psykologstilling i Setesdal, søkte ho på den. Her kan du lese om henne: http://www.setesdalswiki.no/wiki/Jessica_%C3%96ng%C3%B6rur

Eg visste ikkje noko om dette før onsdagskvelden, og eg trur det var fleire enn meg som ikkje hadde fått med seg den sida av samhandlingsreformen, at ein skal ha eit tilbod om psykologteneste i kommunane. Med så få folk som det er i dei fire setesdalskommunane, er det naturleg å samarbeide om tilbodet.

Den kommunale psykologtenesta skal vere i førstelinje, så ein kan ta kontakt med Jessica på telefon eller epost direkte og avtale time for ein samtale. Elles må ein som regel få time via lege for slike tenester, og det kan ein få her og, men det er altså råd å ta kontakt direkte.

Her er meir informasjon om tilbodet:
http://www.e-h.kommune.no/nytilsett-kommunepsykolog.5012628-149059.html

Det vart ein hyggeleg prat med Jessica. Mot slutten kom vi inn på spørsmålet om musikk som støtte for terapi, og då nemnde eg Mozart og ho Vivaldi, vi var samde om at klassisk musikk kan ha roande effekt, så då avslutta eg praten med henne med å spele frå Eine kleine Nachtmusik av Mozart før den aktuelle timen gjekk vidare.

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.