Eget hus

Share
Nawsi David

I går var jeg og min kollega Øystein på besøk hos Nawsi. Vi som er lærere i Valle Vaksenopplæring er sjelden på heimebesøk hos elevene våre, men i går kveld var vi inviterte til Nawsi. Hun er ikke lenger elev, hun har fått seg fast jobb som renholder på Valle skule. Det har lagt grunnlaget for at hun sammen med Htoo Thaw kunne gå til innkjøp av nytt hus i Homme Grendefelt.

Jeg var innom på Valle Handel for å se om det var noe jeg kunne ta med i anledning besøket. Jeg hadde på forhånd spurt Htoo Thaw om det var noe han kunne tenke kunne komme til nytte, men der var han blank. Han bor i samme hus, men tenker nok ikke særlig mye på hva en kvinne kan trenge i et hus, så jeg måtte finne noe selv. Det ble en glassbolle, et fat og ei klokke til å henge på veggen. Jeg håper de kan bruke tingene og ha glede av dem. Som Htoo Thaws tidligere lærer måtte jeg si til ham at han etter hvert må gjøre sin leilighet i huset beboelig for kona som han venter på. UDI vil ikke godta papiret på at han har giftet seg, så de gir ikke kona oppholdstillatelse i Norge. Jeg hadde blitt gal, noen ganger er han ganske frustrert, men tålmodighet er en dyd.

Familien til Nawsi teller seks personer utenom henne selv. Ektemannen Pika døde i fjor, men barna er ikke flyttet ut ennå. I huset er det plass til at alle sammen kan få sitt eget rom, og fremdeles er det god plass til at de kan samle venner til bønn og takk. Det ble en hyggelig kveld hvor vi snakket om livet i sin alminnelighet. Marianne Brenna var også der, så praten gikk innom både jobben og skolen og opplevelser fra begge steder. Gleden over å ha fått sitt eget hus var stor, og vi unnet henne den og tenkte på endringene hun har vært gjennom de fem årene som er gått siden hun og familien kom fra Mae Lae Camp i Thailand, der de hadde bodd som flyktninger i 12 år. Mennesket har stor tilpasningsevne.

Gratulerer med eget hus.

Kort møte

Share

Møtet i Valle kommunestyre, som vart overført i Valle Radio i går, var ikkje spesielt kort, trur eg. Det tok til med orientering av rådmannen om budsjettet for 2013 klokka 17. I det ordinære møtet var det orientering om Konsesjonskraftfondet for Aust-Agder før sjølve møtet starta. Men då eg sette på radioen klokka 19.30 for å høyre om dei framleis hadde noko å snakke om, var det P4 som tona ut i romet. Sjølv var eg på besøk hos Nawsi David denne kvelden, ho har flytta i nytt hus i Valle Grendefelt og ville gjerne ha gamlelærarane sine på besøk, så eg og Øystein sette kursen mot Homme grendefelt klokka 17. Dermed vart det ikkje radiolytting på meg i går. Men eg skreiv om besøket hos Nawsi på Blog for Harald, så ta turen innom der og les om ein hyggeleg kveld. http://blog.setesdalswiki.no/2012/11/eget-hus/

Folk og anna leksikonstoff

Share

Eg skriv ein del om folk på nettleksikon der eg er med. På Setesdalswiki har det ført til at leksikonet har eit biografisk leksikon for Setesdal som no har passert åtte hundre personar. I dag skreiv eg om ein kunstmalar på Wikipedia, Gyda Voss, som var 90 år då ho døydde i 1961. Eg skreiv og på Lokalhistoriewiki, det var ein artikkel om Gerhard Mortensen, mannen som innførte ergoterapi i Norge. Det skjedde vel om lag på same tid som Gyda Voss døydde.

Medan eg sat og skreiv på desse artiklane, kunne eg gle meg over at Reidar Tveito skreiv om andre tema på Setesdalswiki. Der fekk me i dag fleire artiklar om bøker med relevans for Setesdal: I skiftende tider, Otteraaens Brugseierforening gjennom 85 årI skiftende tider og inn i en ny tid, Otteraaens Brugseierforening gjennom 100 år og sanneleg kom han ikkje med ei tredje bok i kveld: Konsesjonskraftfondet for Aust-Agder 1984-2009.

Etter at han hadde skrive desse artiklane, prata vi saman i telefonen. Då var vi samde om at det var spennande at vi hadde ulike emne som vi skreiv om. Han var ikkje så glad i å skrive om folk, har skrive mest om naturen i Setesdal, men har no altså og skrive om fleire bøker. Medan eg sat og nettopp hadde skrive om folk, då utfyller vi kvarandre i arbeidet.

-Tenk om to tre til hadde kome med i skrivinga, så mykje glede vi kunne hatt av det, sa han. Eg måtte vere samd med han i det, og vonar at det etter kvart vil kome nokon fleire med i skrivearbeidet.

Læraren Peter Voss, måla av dottera Gyda Voss

Folk i leksikon

Share

I dag skreiv eg litt om Folk og anna stoff i leksikon. Du kan lese det her: http://blog.setesdalswiki.no/2012/11/folk-og-anna-leksikonstoff/

Eg fekk ikkje høyre på Valle Radio i kveld, eg sjala meg hos Nawsi David. Det var ei nøgd kvinne i eige hus i Homme Grendefelt som inviterte oss til å sjå korleis familien har fått det. Overgangen frå tilværet i Mae La Camp i Thailand kan knapt vere større.

Relevans i ein Wiki

Share

Eit av dei emna som vi diskuterte sundagskvelden (som eg skreiv om i går) var relevans. Eg prøvde å fortelje noko om diskusjonane som går om kva ein skal skrive om på Wikipedia, kvifor nokre personar kan omtalast, men andre ikkje. Og så fortalde eg at eg er inklusjonist og meiner at ein kan ha artiklar om dei fleste personar som er offentlege på ein eller annan måte, medan mange meiner at dei som skal skrivast om må ha utmerka seg. Det er ikkje nok med «mann med jobb».

Tor såg poenget med det same og peika på at det må vere noko som heng att frå den tida leksikon vart trykte på papir. Då var det trongt om plassen, så alle kunne ikkje vere med, det måtte ein redaktør til å bestemme kva som skulle vere med. Vi som er administratorar på ein wiki, fungerer nok litt som redaktørar, sjølv om vi ikkje er det, for vi slettar artiklar, gjerne etter ein slettediskusjon, av og til utan å diskutere med nokon, det er openbart at innlegget må slettast. Men eit nettleksikon har i prinsippet ingen plassgrenser, så ein burde kunne ha ei inkluderande haldning til stoff.

I staden har vi mange vurderingar om folk og bedrifter kan inkluderast, «wikipedia er ikkje gule sider» er eit anna munnhell som ofte nyttast. Eg tenkjer ofte at om ein skriv på ein nøytral måte utan å bruke blomespråk som først og størst osv, så burde mange fleire bedrifter kunne omtalast. Men eg er inklusjonist, og vil gjerne ha med så mykje som mogleg.

På grunn av desse relevansvurderingane har det blitt oppretta wikiar for smalare felt. Ein av dei første var lokalhistoriewiki, som tek for seg emne av lokalhistorisk karakter. Dei som vert omtalte der, er ikkje nasjonalt kjende, men kjende nok i sin region til at dei kunne få ein artikkel i eit leksikon. Slik veks det fram ein underskog av prosjekt som tek vare på lokale innspel. Setesdalswiki er nok i denne sjangeren, alle som har budd og arbeidd i Setesdal kan omtalast i dette leksikonet. Og det vert tøydd i strikken, predikantar som har vore på bedehusa i Setesdal kan godt omtalast, gjester i Valle Radio likeså.

Wikipedia er eksklusiv og oppslag der må ha ein relevans for heile Norge, andre wikiar har særpreg som skaper mangfold i leksikonverda.

Program for veke 48

Share

Her er programmet eg sende til Setesdølen måndag:

Tysdag 27. november

Ansvarleg: Harald Haugland

18.00 Kvarteret. Kåseriet Busshaldeplass og venterom
18.15 Over ein open Bibel. Birger Helland
18.30 Sangkveld. Country Gospel med Per Govertsen
19.30 Nytt frå kyrkje og kristenliv. Åse Rike om jolemessa i Valle
20.00 Møteplassen. Misjonær Kari Bø Olafsson
20.30 Postludium. Ludvig Andreas Lindemann 1812-2012
21.00 Kyrkjebakken

Onsdag 28. november

17.00 Kommunestyret

Facebook: http://www.facebook.com/pages/Valle-Radio/315158359845?fref=ts
Valle Radios blogg: http://valleradio.blogs.no/
Høyr oss på Internett: http://www.valleradio.com (trykk på «live streaming»)
Programinformasjon på http://www.setesdalswiki.no/wiki/Hovedside

Om Wikipedia, Setesdalswiki og andre wikiar

Share

I går var eg invitert av Tor Fuglevik til å ete middag på Hr. Redaktør i Mandal. Over ein torskerett gjekk praten livleg om Wikipedia, Setesdalswiki og Lokalhistoriewiki. Dette er wikiar eg skriv på og han ville gjerne høyre litt meir om ting vi som skriv på wikiar var opptekne av.

Det var ikkje lett å gje eit enkelt svar på spørsmålet hans, for folk er nok opptekne av ulike saker. Men han hadde eit spørsmål som gjekk rett inn i ein av debattane på Wikipedia som går nett no. Han hadde sett på artikkelen om sin venn Jahn Otto Johansen at det var ein merknad øverst. Den tykte han var malplassert i ein nokså omfattande artikkel om den kjende journalisten og forfattaren.

Merknaden seier at artikkelen Mangler kilder, men nederst i artikkelen kjem det fram at det både er eksterne lenker og referansar i artikkelen, og det er jo kjelder. Akkurat dette har vore ein stor diskusjon på Wikipedia den siste tida. Før, då Wikipedia var ung, var dei som skreiv der nok meir homogene enn i dag og ein hadde ei sams forståing av korleis ein skulle skrive ein artikkel. Men med tida har dette endra seg, og i våre dagar er nye folk kome til som ikkje har same forståing av korleis ein artikkel skal vere. Difor har det blitt viktigare å ha kjelder til artiklane, og ideelt sett skal alle artiklane ha kjelder. Eg har meint at når det er eksterne lenker eller referansar i ein artikkel, så er det kjelder gode nok, sjølv om dei ikkje står i eit eige kjeldeavsnitt. Men nokon meiner at eksterne lenker skal vere lenker til fordjuping i stoffet, ikkje lenker til kjelder.

Du kan nok tenke at kvelden gjekk fort der vi hadde oss eit godt måltid med is til dessert. Utanfor bles og regna det ganske mykje, men dei to timane tenkte vi ikkje på veret i det heile. Og oppløfta tok eg fatt på turen oppover dalen då måltidet var slutt. Men framleis tenkjer eg på det vi snakka om. Eg skal skrive meir om det i morgon.

Busshaldeplass og venterom

Share

Tidlegare i haust var det eit lesarinnlegg i Setesdølen om at busspassasjerane på Evje måtte stå ute i allslags ver. Den som skreiv lesarbrevet meinte det var dårleg reklame for Evje å ikkje ha betre tilbod til dei som reiser med buss.

På mange busshaldeplassar oppetter dalen er det buss-skur. Mange av dei er lafta og står som fine eksempel på tradisjonsrik byggeskikk i Setesdal. Eg er ikkje sikker på korleis det er på Evje, men undrar meg på at det ikkje er noko slikt i Valle sentrum. Der må busspassasjerane stå ute eller gøyme seg i inngangspartiet til Coop Valle eller Menighetshuset når det regnar og blæs.

Torsdag morgon skulle to burmesarar til Evje og Arendal med bussen, og dei stod i inngangspartiet til Menighetshuset og venta frå kvart over sju. Bussen kom og køyrde rett gjennom sentrum utan at dei fekk gje teikn til at han skulle stoppe, der dei stod på feil side av vegen i ly for silregnet. I Valle sentrum er det laga ein fin busslomme med plass for både ein og to bussar, men ikkje noko skur der folk kan vente i dårleg ver.

Ettersom bussen klokka ti på halv åtte er einaste bussen nedover tidleg på dagen, kom dei akterutseilte busspassasjerane på Valle Vaksenopplæring og fortalde om hendinga. For ho som skulle til Arendal og ha eksamen i dag, ville løysinga vere å ta ettermiddagsbussen og reise til Arendal via Kristiansand, det går jo bare ein buss dagleg frå Evje til Arendal, så då ho ikkje nådde den, måtte ho ta turen om Kristiansand. For han som skulle til Evje, ville løysinga vere å dra ein annan morgon.

Det er vanskeleg å bu i Valle utan bil, det sa museumspedagog Johanne Hortemo noko om i Valle Radio onsdagskvelden. Ho hadde vore på utgraving på Langeid sommaren 2011 utan førarkort og bil, det hadde vore ulagleg, sa ho, så ho skaffa seg førarkort og bil før ho starta i jobben sin, og då var det ikkje problem å arbeide i Setesdal, meinte ho. Burmesarane er enno nøydde til å bruke buss, og dei så vel som alle andre bussreisande burde hatt betre tilhøve når dei skal reise frå Valle.

Verdsarven

Share

Fredag kveld inviterer Setesdal Spelemannslag til dugnad for å registrere kva som er levande av stev, bånsullar, religiøse folketonar og andre musikalske uttrykksformer i Setesdal. Målet er å få fram at musikken i Setesdal er ein immateriell kulturarv som bør få plass på UNESCOs verdsarvsliste.

Kari Margrete Okstad er talsmann for laget og ho var i Valle Radio i kveld og fortalde om dette. Ho fortalde og at det er kort tidsfrist på dette, alt i februar skal søknaden vere ferdig. Men før den tid må den levande kulturarven registrerast, det er ikkje nok med den som dei profesjonelle framfører eller den som finst i Agder Folkemusikkarkiv. Om han ikkje vert nytta, vil han ikkje kome på denne lista.

Så alle som har noko dei sullar og syng bør ta turen til Sølvgarden fredag og få registrert det dei har, og slik vere med på å legge grunnalget for at ein søknad kan sendast. Bygningar har tidlegare fått plass på verdsarvlista, no kjem og immateriell kultur der. Kan hende vil noko av Setesdalskulturen få plass på lista.

Det blir spennande å sjå korleis dette går.