Aktuell time onsdag 7. november

Share

Denne kvelden var det mykje stoff i den aktuelle timen. Her er oversynet:

18.05 Torunn Charlotte Nyberg Lund og Frøydis Unneland om Sprekleiken 2012

Den skal gå av stabelen til laurdag med Tone Jorunn Tveito som spesiell gjest og motivator. I tillegg skal ho ha konsert med 40 dansarar om kvelden i samband med premieutdelinga. Sprekleiken i år er endra noko i høve til tidlegare år, men rundballetrilling er med dette året og. Av nye øvingar denne gongen er bogeskyting, Valle jakt og fiskelag er jo medarrangør av Sprekleiken. Så her er dei i forkant i høve til at det no vert arbeidd for å få lov til å gå på jakt med pil og boge.

Etter at dei var ferdige, gjorde vi klar for ein prat med Hallvard T.:

18.20 Rammeslått 1 Torleif H. Bjørgum og Hallvard T. Bjørgum

18.22 Telefon til Hallvard T. Bjørgum i høve at programmet “Rammeslåttar, udøydeleg ekstase” (med Hallvard T.Bjørgum, av Ulf Myrvold) kjem på NRK2 fjernsyn onsdag 7. november kl 2230 (Dagens dokumentar), og torsdag kl. 12.50.

Han kunne fortelje at det har vore arbeidd med denne dokumentaren i fem år, og at det har vore filma både i Setesdal og Aserbadsjan. Etter Hallvard si meining er det felles trekk i folkemusikken, mellom anna hadde dei ein melodi som liknar på Håvard Hedde der nede.

18.35 Tarjei Haugen i studio for å fortelje om Tilskot til tiltak og prosjekt i SVR 2013

Ein kan søke tilskot til tiltak i og omrking verneområdet, dei må kome fleire til gode. Av tiltak som har fått støtte er lyngsviing i Hægebostad, for å gje betre beitetilhøve for ryper og dermed få opp bestanden. Eit anna tiltak som har fått støtte, er skilt og tavler i Lysebotn, der har til og med toalett fått pengar frå desse midlane. Søknadsfristen er 25. november, men folk kan ta kontakt og så finne ut om det er prosjekt som kan få stønad.

18.45 Telefon til Sigve Brun Jacob, som er kontaktperson for Vassdragsstyret for øvre Otra om møte om innfrysingstiltak mot krypsivproblem i øvre Otra

Det er planen å ha eit slikt prosjekt også dette året, det er to år sidan sist. Difor vil ein ha eit møte med grunneigarar på Ose for å få innspel til ulemper som folk har opplevd og slik bli betre på å redusere ulempene. Møtet skal vere tysdag 13. november i Ose grendehus.

18.55 Telefon til Arne Torp om deltaking i Førkveld i morgon med vallemal.no som tema.

NRK tek han frå Oslo til Bergen for å vere med i programmet. Han skal snakke om dialektar saman med ein person frå Jæren, men han vil nytte høvet til å snakke om valledialekten, for det var ei stor oppleving for han å vere med på arrangementet i kulturveka 2012

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.