Tusenvis av artiklar om Setesdal

Share

I løpet av 2012 kom Setesdalswiki opp i 3560 artiklar. 1360 av desse vart skrivne i året som ligg bak oss. Rett nok er det flest i sjangeren datoartiklar, dei vil jo gje like mange artiklar som det er dagar i året. Men framleis er det skrive tusen artiklar om Setesdal i året som gjekk. Takk til alle som var med på den dugnaden.

Det burde vere råd å lage minst like mange artiklar i året som kjem. Om fleire vert med i skrivinga, vil det vere lettare å kome seg vidare. I løpet av året har vi fått artiklar om mange fjell i heiane, men dei fleste står att. Her er ein stor oppgave. Vidare har ein på langt nær dekka næringslivet i Setesdal, der er det mykje å skrive om. Sjølv hadde eg likt å få artiklar om masteroppgåver og andre oppgåver som anten handlar om Setesdal eller der forfattaren kjem frå Setesdal. Eg trur den oversikta som alt no ligg på Setesdalswiki, er svært fragmentarisk.

Å skrive leksikalsk om forhold i Setesdal, er ikkje så lett, så eg har av og til lurt på om det hadde vore ein ide å kome saman og hjelpe kvarandre. Det ville også gje inspirasjon og glød i dugnadsarbeidet for å lage eit variert og innhaldsrikt leksikon for ein variert og innhaldsrik region i landet vårt.

Godt nytt år!

Godt nytt år

Share

Så har vi starta på 2013. Bloggen tok juleferie i år, så i desember vart det få innlegg. Men så kjem eit nytt år med blanke ark og tastatur og då er det ikkje så lett å halde seg, så her kjem nokre linjer i kveld.

Eg sjekka i arkivet kor mange innlegg eg hadde skrive i 2012, og det var 216. Det er det lågaste talet på blogginnlegg på eit år sidan eg starta denne bloggen i oktober 2005. Enkelte år har eg vore oppe i meir enn 365, altså meir enn eitt til dagen i snitt. Om eg klarar det i 2013, tviler eg på, men eg vil no halde fram, anten her eller på den andre bloggen eg skriv, den som du finn på http://blog.setesdalswiki.no/ Men eg er nok ikkje så aktiv no som eg var, sjølv om eg har to bloggar å boltre meg på.

Takk for at du les det eg skriv. Om eg av og til skulle slumpe borti eit gullkorn eller to, hadde det vore koseleg med ein kommentar. Det kunne kanskje og verke inspirerande.

Då vi var samla før jul, snakka vi om at det ikkje gjer seg sjølv å kunne halde Valle Radio i gang med sendingar kvar veke. Men vi var samde om at vi ville prøve eit år til, det er meiningsfylt å lage lokalradio. Ikkje alle synest det er like lett å fylle den aktuelle timen, og å finne stoff til to timar ein onsdagskveld, kan vere vanskeleg. Men vi ville prøve. I vårsemesteret er planen at vi skal sende til heile dalen onsdagskveldane. Då vil vi og prøve å lage stoff som femnar vidare enn Valle. Difor vert det komande året spennande for å sjå kva vi kan få til. Tips til stoff tek vi imot med takk. Epost til meg kan du sende på harhaugl@gmail.com, om du har tips eller idear til stoff, så vil eg anten gjere noko sjølv eller tipse andre om det.