Blogging og anna skriving

Share

Eg har skrive blogg sidan 2005, det har blitt over tusen blogginnlegg, i fjor var det minste eg har hatt noko år, bare vel to hundre. Det som karakteriserer blogginnlegg, er vel at dei høver for dagen i dag, men sjeldan for å lese særleg mange dagar etter at dei er skrivne.

Mi skriving er helst for det aktuelle, eg sit ikkje og filar på tekstar for å få dei spesielt gode og meiningsfulle. Dikta som eg skriv, er og tekstar som høver til eingongsbruk, etter at høvet dei var laga til, er borte, er dei nokså platte. Gjennom åra har eg vel bare skrive eit fåtal dikt som kunne ha varig verdi, dei skreiv eg i den tida eg var redaktør av Fiskerens Venn og av og til trong litt meir tidlaust stoff der.

Mi skriving har helst vore journalistisk, i alle fall fram til eg starta å skrive på Wikipedia. Smått om senn lærte eg meg å skrive leksikalsk, og etter at eg starta Setesdalswiki, har eg jo hatt høve til å skrive leksikalsk om lokale tilhøve i Setesdal. På Wikipedia har vi noko som kallast anbefalt artikkel og utvald artikkel. Til no har ingen av mine artiklar vore i nærleiken av det nivået, eg skriv nokså kort og ikkje så grundig som slike artikar er tenkt å vere. Det synest eg er heilt greitt, vi er ulike, og medan nokre likar den eine forma, likar andre ei anna form.

Av og til kunne eg nok hatt lyst til å skrive noveller eller forteljingar, til og med romanar. Det hadde vore fint å få ein roman utgjeven på eit forlag. Men eg trur ikkje fantasien min held til eit slikt føremål, sjølv om eg likar å lese romanar, til og med tykke bøker, vil ikkje det seie at eg meistrar skriving av noko slikt, trur eg.

Så eg trur eg får halde meg til min lest, ein tekst skriven for å lesast i ein eller annan situasjon og det var det. Leksikontekstane i Setesdalswiki vonar eg held litt lenger enn bloggtekstane mine. Men eg er takksam for at du les det eg skriv. I kveld vart det ein tekst på den andre bloggen min og: http://valleradio.blogs.no/2013/01/02/det-kom-respons-15388802/

Det kom respons

Share

Etter å ha skrive gårsdagens blogg, fekk eg respons i dag. Det var min gamle kollega og venn Ove Berrefjord som sende meg nokre linjer. Litt av det han skriv, vil eg dele med dykk som les denne bloggen:

Vet ikke om det er interessant, men jeg benytter anledningen til å sende litt om det nyeste jeg som “utflytta Valldøl” driver på med. Sammen med 4 andre har jeg dannet et livsmestringssenter her i Svarstad. det er i en oppbyggingsfase, hvor vi foreløpig kan tilby 2-3 kurs i halvåret, men på sikt håper vi å bli et kurssenter med månedlige kurs, i tillegg til at vi tilbyr rekreasjonsopphold. I forbindelse med åpningen i oktober hadde vi med oss popstjernen Chris Medina, og da deltok 450 på kveldsseminar. Normalt vil vi ha kapasitet til ca 150 deltakere. Dette drives ut ifra et idealistisk grunnlag hvor vi legger kursprisen lavt (kun dekking av utgifter) for å nå flest mulig mennesker med et viktig budskap.

Ove er kirkeverge og diakoniarbeider i Svarstad menighet i indre Vestfold, kommunen ligg mellom Larvik og Kongsberg. Vi som hadde gleda av å jobbe sammen med ham den tida han budde i Valle kommune og var lærer og aktiv på Nomeland bedehus og i Hylestad idrottslag, hugsar ein mann som var flink til å organisere og få folk med seg, så eg er ikkje overraska over det han fortel.

Sjølv om eg i går tenkte på tips om ting som skjer i Setesdal, vil eg prøve å få ein prat med Ove i sendinga mi tysdag 8. januar. Eg trur mange kan like å høyre han i radioen og kanskje nokon kunne ha lyst å reise til Svarstad på kurs. Neste kurs skal vere med Per Arne Dahl mandag 14. januar og tirsdag 15. januar. Med ein pris på 700 kroner for kurset og 600 kroner for overnatting, kan det gje ein god start på det nye året. Påmelding kan du sende til ove.berrefjord@lardal.kommune.no

På min andre blogg skreiv eg i dag dette: http://blog.setesdalswiki.no/2013/01/blogging-og-anna-skriving/