Eit par ekstra fridagar

Share

Ettersom det bare var to skuledagar denne veka, fekk eg eit par ekstra fridagar. Sjøv om skulen starta i dag, var eg heime i Mandal. Rett til litt ekstra fri når ein er over 60 kan vere litt godt, januar blir kortare når eg kan starte på skulen 7. januar i staden for 3. januar.

Den ekstra tida har gjort at eg har fått skrive blogg kvar dag til no i det nye året, og det er jo litt inspirerande. I dag fekk eg og skrive seks nye artiklar på Setesdalswiki, så med ein ny av Reidar i tillegg, enda dagen med 3577, så no er det bare vel 20 att før eit nytt hundretal vert runda. Kan hende vil det skje alt i morgon.

Elles har eg brukt dagen på å planlegge neste veke litt, for då skal eg ha sending i Valle Radio både tysdag og onsdag. Eg har alt oppretta sida som eg brukar å planlegge på for tysdagen, og i morgon vil eg opprette sida som eg skal planlegge onsdagen på. I kveld leita eg litt etter kva eg skal ha i Sangkvelden, og høyrde på Weyses julekantate, som eg spelte i Valle Radio i 2007, eg lurte på om eg skulle bruke den om att. Men eg kom til at eg trur at eg heller vil spele siste del av Bachs juleoratorieum, det høyrer vi sjeldan, det er laga til nyårsdag og sundag etter nyttår. Det kan jo vere ein fin måte å avslutte jula på i år.

Det ser forresten ut som om mange folk avsluttar jula tidlegare. Før varte jula i alle fall til Hellig Tre Kongers dag, mange venta heilt til 13. januar før dei hausta juletreet. No høyrer eg om folk som ryddar bort jula til nyttår. Hos meg var jula enkel i år, vi valde å ikkje ha juletre ettersom bare eg skulle vere heime i nyttårshelga. Reidun og Helge feira nyttår i Ålesund hos Sigmund. Men julegleda har eg teke med meg inn i det nye året.

Eg skreiv nokre linjer på min andre blogg og i kveld, dei finn du her: http://valleradio.blogs.no/2013/01/03/plan-for-varen-15393103/

Plan for våren

Share

No er planen for vinteren og våren i Valle Radio komen. Rett nok manglar oversikt over kven som skal representere kommunen i halvtimen Kommunen informerer, men elles skulle lista vere høveleg komplett. Du kan sjå lista på Setesdalswiki: http://www.setesdalswiki.no/wiki/Valle_Radio_program_v%C3%A5ren_2013

Der vil du sjå at det er same gjengen som dreiv radioen i 2012 som held fram i 2013, men Bjørg Ragnhild og Anna har pause no i vår. Elles ser eg av lista at eg skal ha sending om lag ein onsdag i månaden, og at det er eg som startar stafetten. Men opplegget er lagt opp slik at eg ikkje så ofte har opi sending, eg trur det vart bare ein gong det komande semesteret. Eg skal halde fram med tysdagssendingane, så komande veke vert litt travel i og med at eg skal ha sending to kveldar. Men eg har alt begynt å planlegge kva eg skal ha med desse kveldane, og eg har gjort avtale med Ove Berrefjord om å snakke med han om livsmestring på tysdagskvelden.

Eg lurer på om vi kjem til å starte opp med sending til heile dalen alt frå første sending i det nye året. Eg gleder meg til det, eg trur det kan gje litt anna perspektiv på dei programma vi lagar. Ein radio for heile Setesdal med utgangspunkt i Valle kan verte interessant.

Min andre blogg finn du her: http://blog.setesdalswiki.no/2013/01/eit-par-ekstra-fridagar/
og eg har sanneleg klart å skrive litt der og i dag.