Eldsjeler

Share

Otra IL har to eldsjeler som heiter Geir. Dei fekk LOS-fondets ildsjelpris for 2012, Geir Magne Feed og Geir Daasvand. I dag skreiv eg artikkel nr. 3600 på Setesdalswiki, den handla om Geir Magne. Han er rektor på Evjetun leirskule, men er mest kjent for aktiviteten i Otra IL, der han er leiar av skigruppa. Du kan lese artikkelen på http://www.setesdalswiki.no/wiki/Geir_Magne_Feed

Elles har dagen vore brukt til å prate med ordførarane i Setesdal. Dei vert med i Valle Radio onsdagskvelden, alle saman. Då skal vi snakke om Stemmerettsjubileet 2013 mellom andre ting og prøve å finne ut kven som var første kvinne i kommunestyra i Setesdal. Kan hende vert det artiklar på Setesdalswiki av det etter kvart. Det har vore fleire varaordførar-kvinner opp gjennom åra, særleg i nyare tid, men bare ei kvinne har vore ordførar, Magnhild Rygg, mor til noverande ordførar i Bygland, Leiv Rygg. Kan hende får vi til noko med henne og i Valle Radio onsdagskvelden.

I 2013 går sendingane til heile Setesdal, ettersom vi sender på Radio Evje sitt nett også no. Det blir spennande for opi sending-porgramma, det pleier å kome fleire telefonar når heile dalen er med.

 

Program for veke 2, 2013

Share

Tysdag 8. januar

Ansvarleg: Harald Haugland

18.00 Kvarteret
18.15 Over ein open Bibel
18.30 Nyttårskantate. Fra Bachs juleoratorium
19.30 Livsmestring. Intervju med Ove Berrefjord
20.00 Møteplassen
20.30 Postludium. Musikk til nyår ved Niklos K. Besteland
21.00 Kyrkjebakken

Onsdag 9. januar

Ansvarleg: Harald Haugland
Teknikar: Kåre Rike
Telefonvakter: Ingebjørg Helle Haugen og Torbjørg Hoftuft

18.00 Aktuell time
19.00 Tankar frå Bibelen ved Bjørgulv T. Berg
19.30 Kommunen informerer ved Frode Buen
20.00 Haralds time. Reidar Ove Mork fortel om Brokke Nord og Sør
21.00 Opi sending ved Ronny Stavsholt. Telefon 379 37 577

*Facebook: http://www.facebook.com/pages/Valle-Radio/315158359845?fref=ts
*Valle Radios blogg: http://valleradio.blogs.no/
*Høyr oss på Internett: http://www.valleradio.com (trykk på «live streaming»)
*Programinformasjon på http://www.setesdalswiki.no/wiki/Hovedside
*Epost: post@valleradio.com

Valle Radio til heile Setesdal
-I 2013 vil Valle Radio sende til heile Setesdal, fortel styreleiar Ørnulf Hasla til Setesdølen. -Hausten 2012 fekk vi eit spørsmål frå Radio Evje om dette, og vi vil gjerne at sendingane våre skal kunne høyrast også i nedre Setesdal, så no er det lagt til rette for dette. Sjølvsagt kan ein framleis høyre sendingane våre på Internett rundt om i verda.

Hasla trur nok at dette vil føre til at programleiarane av og til tek opp tema som er aktuelle i Evje og Hornnes og Bygland. Men Valle og Bykle, som har vore radioen sitt nedslagsfelt til no, vil framleis ha hovudfokus onsdagskveldane. Harald Haugland, som har ansvar for tysdagskveldane i Valle Radio, seier at han vil halde fram med opplegget som har eit kyrkjeleg kulturelt preg.

-I sendinga tysdagskvelden skal eg ha med Ove Berrefjord, som var lærar i Bygland og Valle for 20 år sidan. Han skal snakke om livsmestringsprosjektet han no driv i Vestfold, fortel Haugland, som og vil sende musikk av Johan Sebastian Bach i radioen denne kvelden.

-Onsdagskvelden klokka 20 er det klart at Reidar Ove Mork, sjefen for Otra Kraft, skal vere med i Valle Radio og fortelje om Brokke Nord og Sør, kraftverksutbygginga som no foregår i Bykle og Valle. Og så vonar vi å få til noko om stemmerettsjubileet i den aktuelle timen frå klokka seks, seier Harald Haugland, som skal vere programleiar også onsdagskvelden.