Sendinga tysdag 29. januar

Share

Tysdag 29. januar
Ansvarleg: Harald Haugland

18.00 Kvarteret
18.15 Over ein open Bibel
18.30 Sangkveld
19.30 Bedehusa i Evje og Hornnes. Erik Kjebekk fortel
20.00 Møteplassen. Gjest er biskop Stein Reinertsen
20.30 Postludium
21.00 Kyrkjebakken

Inga onsdagssending denne veka. Valle Radio sender til heile dalen fredagskvelden.

* Facebook: http://www.facebook.com/pages/Valle-Radio/315158359845?fref=ts
* Valle Radios blogg: http://valleradio.blogs.no/
* Høyr oss på Internett: http://www.valleradio.com (trykk på «live streaming»)
* Programinformasjon på http://www.setesdalswiki.no/wiki/Hovedside

Erik Kjebekk i Valle Radio

I sendinga i Valle Radio tysdag 29. januar 2013 kan du høyre Erik Kjebekk fortelje om Bedehusa i Evje og Hornnes. Han har studert dette emnet, og som den lokalhistorikaren han er, går han grundig til verks. Han set bedehusa inn i ein større samanheng og vil fortelje generelt om bedehus i Norge og utviklinga i bruken av dei. Og så vil vi få høyre litt om utviklinga av bedehusa i Nedre Setesdal. Høyr på Valle Radio tysdag klokka 19.30. Valle Radio sender til heile Setesdal no, og i Evje og Hornnes og Bygland går sendinga på Radio Evje sitt sendarnett.