Heile dalen

Share

Fekk ei melding frå Ørnulf Hasla i dag om at i 2013 vil sendingane våre gå til heile dalen kvar onsdag. Til no har vi sendt til heile dale to fredagskveldar i semesteret, pluss påskesendingane. Men etter at det er kome ønske frå Radio Evje om at vi burde sende Valle Radio sine program over deira sendarnett når vi har sending, er det lagt til rette for å kunne gjere dette på ein enkel måte teknisk.

Eg meiner at det vil føre til endring i programma våre. Du vil nok oppleve at den aktuelle timen tek opp tema som gjeld heile dalen, ikkje bare i Valle. Men det vil neppe vere alle programleiarane som profilerer sendinga slik, og om ein gjer det ein gong, er det ikkje sikkert at vi gjer det neste gong. Framleis vil vi vere Valle Radio, ikkje Radio Setesdal.

Om det fungerer etter planen, startar vi med det opplegget alt komande veke. På samlinga vår før jol snakka vi om å få med folk frå Bygland og Bykle i programarbeidet. Om det let seg gjere, får vi sjå etter kvart. Stoff frå andre stader vil nok i stor grad kome via telefon, vi driv på dugnad og kjem neppe til å reise mykje til andre kommunar for å få stoff, sjølv om det nok kan hende at vi vil gjere det når tilhøva legg seg til rette.

Tips og idear til kva vi kan ha med i radioen, tek vi imot med takk. Du finn ei liste over programleiarar på Setesdalswiki, den kan du bruke om du vil tak kontakt med ein programleiar om ei sak, sjå http://www.setesdalswiki.no/wiki/Valle_Radio_program_v%C3%A5ren_2013
Du kan og ringe meg, 9763 1408 om du har noko på hjarta, så avtalar vi korleis vi skal få det på lufta.

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.