Kyrkja må møte menneske med omsorg

Share

Det var biskop Stein Reinertsen som sa dette i Møteplassen i kveld. Bakgrunnen for dette var nok saka som han møtte før han vart biskop, då det kom fram at han ikkje ville vigsle fråskilde. Han meinte at ein må oppleve ein slik storm for å forstå, akkurat som ein ikkje kan vite på førehand korleis det er å få barn, som han sa.

Intervjuet i Møteplassen gav han høve til å seie meir om bakgrunn og samanheng enn ein til vanleg får, for Møteplassen varer ein halv time, medan ofte er intervju bare eit par minutt. Biskop Stein brukte tida godt og fekk fram mykje om bakgrunn og om tilhøve som hadde påverka han gjennom livet. -Ein lærer gjennom møte med mennske, gjennom det ein les og det ein erfarer, sa han og fortalde korleis han hadde fått impulsar frå stader han hadde budd og arbeid han hadde hatt.

Han har arbeidd mykje med å integrere nye landsmenn inn i kyrkje og kyrkjeliv. Han meiner at folk som kjem frå andre samanhengar kan lære oss mykje, dei som blir forfylgd for trua si, kan syne kor mykje trua betyr for oss. Evangeliet har vi fått for å bringe vidare, det er ikkje noko ein skal ha for seg sjølv, og ein sunn kyrkjelyd bør ha gode relasjonar til misjonsorganisasjonane.

Trua er ein relasjon til Gud og er grunnleggjande for oss. Bærebjelken i trua vår er tilgjeving. Det som ofte løyser opp når det er vanskeleg, er orda Kan du tilgje meg?

Guds nåde formar oss, å oppleve at ein er tilgjeven er grunnleggjande for livet.

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.