Framleis telefontull

Share

Telefonen streika i kveld og. Det er ikkje så moro å lage radio når ein har avtalt med folk om å ringe dei, og så streikar telefonen. Det skjedde onsdag i vinterferien og det skjedde i kveld.

Onsdag i vinterferien hadde Bjørgulv avtalt å ringe til fleire folk i nyhetstimen. Men det var uråd å få telefonlinja inn på miksebordet, og då kjem ikkje vedkomande ut på lufta. Dei fiksa det, men så fall linja ut att, og då droppa dei heile sendinga, å lage radio utan telefonlinje er ikkje lett.

I dag hadde eg planlagt å ringe til Ruth Jeppestøl klokka 18.30. Ho skulle tale på eit møte på Elim Evje, og eg tenkte at eit lite innslag ein halv time før møtet kunne få nokon som høyrde på Valle Radio til å vurdere å gå på møtet. Ruth var sporty og ville stille opp. Vi prøvde fleire gonger, men det var uråd å kople saman, så vi måtte gje opp. Dermed måtte eg og gje opp å få snakke med Åse Rike om Kvinnenes internasjonale bønnedag som skal vere til fredag på Menighetshuset i Valle.

Eg sende epost til teknisk sjef Jørund Georg Jore og sa at eg hadde høyrt om problema onsdag i vinterferien og vona at dei var løyste no. Då eg ikkje fekk svar frå han, rekna eg med at det hadde ordna seg. Men det er klart at det ordnar seg ikkje utan at nokon fiksar det.

Eg har tidlegare stort sett laga programma på tysdagskveldane utan å bruke telefonen. Men i vår har det vore fleire gonger eg har ringt til folk og prata med dei om kristenliv og kyrkjeliv. Og når ein planlegg at noko fungerer og det ikkje fungerer, så er det frustrerande.

I morgon treng ein ikkje å ha dette på plass, for då skal alt sendast frå kommunestyresalen. Men neste veke er det nye sendingar der ein er avhengig av på bruke telefonen. Ein kan jo ikkje ha opi sending utan telefon. Dei som løyser rebusar kan ikkje kome i studio in persona og fortelje svaret, det er ikkje det som er radio.

Vi får vone at dei tekniske problemløysarane finn ut av problemet og fiksar det i løpet av veka, slik at det er i orden att neste veke.

Her er lenke til programmet: http://www.setesdalswiki.no/wiki/Tysdagsprogram_i_Valle_Radio_20130226