Papiravis

Share

I går kom tala for opplag i norske aviser og kommentatorane seier at halvparten av nordmenn no les nyheter på nettet. Difor går opplaget på papiravisene ned. Men Setesdølen går mot trenden, avisa hadde ingen nedgang i 2012, tvert om, så auka avisa med eitt eksemplar og har no eit opplag på 4636 eksemplarer.

I dag hadde Bygland kommune ei melding på Facebook: Færre innbyggarar i Bygland, Valle og Bykle, sterk auke i Evje og Hornnes. Det er no 1207 byglendingar, 1277 valldølar og 929 byklarar medan 3556 bur i Evje og Hornnes. Summen av desse tala seier at det bur 6969 personar i Setesdal, som er nedslagsfeltet til Setesdølen.

No veit vi at avisa har abonnentar langt ut over Setesdal og redaktør Sigurd Haugsgjerd likar å seie at tala syner at han har meir enn 100% dekning i Bygland, han reknar då husstander og ikkje innbyggjarar, det er jo mest naturleg at kvar husstand har avisa, ikkje kvar innbyggjar.

For eit par veker sidan var det spørsmål på Facebook om ikkje Setesdølen hadde side der, men det har avisa ikkkje, og nettavisa er det og lenge sidan dei la ned. No legg dei bare ut eit foto av framsida når det kjem ny avis, skal du lese kva som står inni avisa, må du på bui om du ikkje er abonnent.

-Det er papiravisa som skaffar oss inntektene, seier Sigurd Haugsgjerd. Nettavis vil bare gje oss ekstra arbeid, og vi er få i redaksjonen, så det prioriterer vi ikkje.

Dei kan vel gjere det, for Setesdølen var einaste avisa i Aust-Agder som ikkje hadde nedgang, i Vest-Agder hadde bare Søgne og Songdalen Budstikke framgang, Fædrelandsvennen, som har satsa mykje på nettavis, hadde tilbakegang på 1163 papiraviser.

Men du finn som regel overskriftene i siste nummer av Setesdølen på Setesdalswiki seinast dagen etter at avisa kom ut, nokre gonger alt same dagen. Så om du er på reise, kan du så kva avisa skriv om på Setesdalswiki, takka vere det gode samarbeidet som er etablert der.

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.