Sjå, Jerusalem

Share

I dag kom eg over ein artikkel av Stig Wernø Holter om salmer som ikkje kom med då Salmeboka frå 1985 vart reviddert. Han hadde telt dei og funne ut at det var 273 salmer som var med i den gamle salmeboka, men som måtte vike plassen for nytt materiale. Det gjekk hardare ut over nynorske salmer enn over bokmålssalmer, og den som det gjekk hardast ut over, var Elias Blix. I den nye salmeboka har han bare 22 salmer, medan han hadde 51 salmer med i den forrige.

Stig Wernø Holter listar opp alle salmene som forsvann, og nokre av dei er salmer som vi som er godt vaksne, lærte på skulen. Andre var salmer vi ikkje lærte på skulen, men som har vore i bruk når folk har vore samla til møte og gudsteneste og som ikkje var gått ut av bruk. Endeleg var det nok og salmer som knapt var blitt brukt og som heilt klart fortente å misse plassen.

Eg kom over ei av Blix-salmene og tenkte å dele den med deg som les bloggen min i dag. Sjå, Jerusalem, sjå din konge kjem var forma ho hadde no, då vi lærte den, var ho litt vanskelegare å skjøne: Seg, Jerusalem, sjå din konung kjem.

Opprinneleg var ho tenkt som ei advent-salme, men mitt minne om henne er nok heller frå påsketida. Biletet er frå palmesundag då Jesus rei inn i Jerusalem. Konge-biletet av Jesus finn ein både i tekstane før jul og før påske, dei går litt over i kvarandre. Difor høvde sikkert salma begge stader i kyrkjeåret.

Eg tenkte eg ville sjå om nokon hadde spelt inn salma, og då fann eg Wolfgang Plagge, som hadde teke den med som første spor på plata Julevariasjonar frå 2005. Då får du ingen sang, men nydeleg spel. Melodien kjenner vi og frå salma Våk, o sjel, og be. Så kan du lese teksten sjølv hos liturgisk ressursbank:
http://liturgi.info/Sj%C3%A5,_Jerusalem,_sj%C3%A5_din_konung_kjem_(LH359)

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.