Foredragshaldarane

Share

Foredragshaldarar og innleiarar på Setesdalskonferansen 2013 har no fått artiklar på Setesdalswiki. Det har vore eit puslespel å finne stoffet, for mange av dei folka var ikkje veldig synlege med biografiske opplysningar i artiklar på Internett. Så sjølv om Internett er blitt ei viktig kjelde til informasjon om mykje, er vi på langt nær kome dit at det finst artiklar om folk flest der.

Wikipedia har eit nasjonalt perspektiv og dei som skal få artiklar der, må ha gjort noko som gjer at dei er kjende i meir enn eigen kommune. Unntak er ordførar og varaordførar, dei er automatisk notable, som det heiter. På Setesdalswiki har eg eit anna fokus, der kan i prinsippet alle få artiklar om dei har tilknytning til Setesdal. Ettersom eg skriv ut frå Setesdølen, så vil og ivedølar og åsdølar ha ein viss plass i leksikonet.

Setesdalswiki kom til etter at eit behov vart meldt på Setesdalskonferansen 2009. Dermed er det nok rett å seie at Setesdalskonferansane står i ei særstilling i tekstmassen på Setesdalswiki. Eg har prøvd å ha artiklar om deltakarane, det vil seie dei som har oppgåver der, men har til no ikkje lukkast å få på plass artiklar om folka frå bedrifter i Setesdal, sjølv om det har vore ambisjonen.

For i år er imidlertid no alle foredragshaldarane på plass med eigne biografiske artiklar. Eg lurte svært på korleis eg skulle finne stoff nok til ein artikkel om Jo Breivegen, men der var eg heldig, for i dag var det ein artikkel om han i Fædrelandsvenne som hadde nok stoff til at eg kunne lage ein leksikonartikkel. Takk til Johs. Bjørkeli for hjelpa med den artikkelen.

Årets Setesdalskonferanse skal vere i Hovden grendehus og så skal vi bo ein stad og ha måltid ein annan. Desse stadene har eg ikkje fått på plass artiklar om, så eg er enno ikkje ferdig med prosjektet om å gjere heile artikkelen blå, men det kjem seg. Du kan jo sjå sjølv: http://www.setesdalswiki.no/wiki/Setesdalskonferansen_2013

Og så må du ikkje gløyme å melde deg på. Dei seier at Setesdølar er trege til å melde seg på slike arrangement. Fristen i år er 1. april, kan hende det vert fullt innan fristen går ut. send ein epost til post@setesdal.no så får du plass. Velkommen til Hovden.

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.