Setesdalsprisen 2013 til Per Birkeland

Share

I Valle Radio si sending i går kveld kunne du høyre Erling Hellum sin tale før han delte ut Setesdalsprisen 2013 til Per Birkeland. Det var Ørnulf Hasla som hadde teke opp talen. Utdelinga skjedde under middagen på Setesdalskonferansen 2013 på Hovden Fjellstoge. Her kjem grunngjevinga:

Årets vinnar er i eigen divisjon når det gjeld sysselsetting, lønsemd og verdiskaping i regionen. Vinnaren er ein ekte kremmar og forreningsmann. Han har over tid bygd opp fleire verksemder som han er medeigar og leiar av. Kåringa i dag har samband med verksemda han har vore involvert i i Setesdal sidan ho var ny.

Som disponent og hovudaksjonær har han trygga og utvikla verksemda gjennom krevjande tider – og – gjennom å utvikle fleire verksemder i landsdelen – teke hand om fleire nivå og ledd i omsetningskjeda fram til forbrukar gjennom mellom anna annan verksemd som foredlar råvarene til nye produkt – og som eige grossistledd til dei store varehandelskjedane.

Verksemda er den største i ein av Setesdalskommunane og dobbelt så stor som nr. 2 i denne kommunen. Verksemda har oppvist positive driftsresultat og ein sunn økonomi heile vegen. Dersom vi ser bort frå Otra Kraft og Konsesjonsfondent, er verksemda den nest største bedrifta i heile Setesdal målt etter omsetnad, bare Setesdal Bilruter er større. Vinnaren er medeigar og driv verksemda med omsetnad nær 55 millionar i 2011.

I høve statuttane scorar verksemda og leiaren og høgt når det gjeld å vere banebrytande i høve bransjen på tidspunktet verksemda vart etablert. Verksemda har stor betydning for ei næring i heile Agder med omsetnad av ei råvare på vegner av ei spesiell næringsgrein. Verksemda starta som kommandittselskap i 1986 – ei selskapsform som var populær på den tida. Det går framleis gjetord om ordføraren som klarte å sameine mange krefter og få til etableringa av ei så stor produksjonsbedrift i sitt slag i regionen. Og det er han som framfor nokon skal ha mykje ære for etableringa. Kommunen er Bygland og ordføraren som det framleis går gjetord om heilt inn i Oslo og den tids Distriktenes Utbyggingsfond er Knut P. Sandnes.

Men prisvinnaren skal ha mykje av æra for drift og utvikling av verksemda sidan han kom inn som disponent. Han kan bransjen og har det kommersielle blikket for å lukkast over tid. Han blir omtalt som ein viljesterk person som plar få det som han vil. Det blir og sagt at han let tida arbeide for seg til han kjem dit han vil. Vinnaren er ein markant person når det gjeld næringsutvikling i Setesdal, men og på Sørlandet, men han held ein ualminneleg låg profil på alle vis, med ein nøysom og nøktern stil.

I ein periode då regionen var tilgodesett med refusjonsordning for differensiert arbeidsgjevaravgift vart det etablert ei bedriftsgruppe for å styre og prioritere flles tenlege tiltak for regionen. Mykje vart lagt i infrastrukturtiltak, Rv 9, og noko til kompetanse. Setesdalskonferansen er grunnlagt av Bedriftsgruppa i 2006. Kveldens prisvinnar er ein av dei som tilfører arrangementet mykje latter og ein god tone, og han deler med seg av eiga røynsle, mellom anna i sekvensen om merkevarebygging i 2012. På vegne av Setesdalsregionen, konferansen og alle som driv med utviklignsarbeid er det ei glede å tildele denne prisen til vinnaren.

Det er nokre kandidatar som utmerkar seg i form av tyngde over tid, i høve omsetning og i høve skapte arbeidsplassar eller innsats på vegner av bransje og Setesdal. Desse vart trekte fram og nominerte i 2013:
Olav Neset – Neset Camping, reiselivsnestor og eldsjel for heile Setesdal
Tor Kåre Helleland/ Oscar Roel – Tine Meierier Setesdal
Tim Davis – Troll Aktiv
Per Birkeland – Byglandsfjord Sag

Vinnaren av Setesdalsprisen 2013 er Per Birkeland.

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.