Uvanleg tysdagssending

Share

Som eg skreiv på bloggen i går vert sendinga tysdag uvanleg. Eg vil prøve å kombinere tysdagsprogram og onsdagsprogram og har lagt opp til aktuelle saker i tillegg til dei faste programpostane eg pleier å ha tysdagskveldane. Difor startar eg med Kvarteret, men i staden for kåseri kjem ein liten prat med Petter Planke om Setesdalskonferansen 2013.

Etter at Aud Karin Kjølvik har hatt andakt i serien Over ein open Bibel, blir det ein aktuell time. Eg vil vente til eg har sett i Setesdølen før eg legg fast programmet i den timen. Men frå klokka halv åtte til åtte vil eg ha noko om Setesdalskonferansen, Ørnulf har teke opp det Erling Hellum sa då Per Birkeland fekk Setesdalsprisen. Og Olav K. Hovet vil snakke litt om Setesdalskonferansen, han har vore på mange av desse arrangementa.

Etter halvannan time med aktuelt stoff, går vi over til tysdagssendingas spesielle profil att. Først er det Møteplassen og deretter kjem Niklos K. Besteland i studio med eit program der han presenterer organisten Gotthard Arnér, som ville vore 100 år no i april. Så sluttar vi som vanleg På kyrkjebakken med ting som skal skje i Setesdal komande veke, basert på stoff i Setesdølen eller det folk måtte ha lyst å presentere. Har du noko du vil fram med, må du ringe meg, 9763 1408 er nummeret.

Grunnen til dette spesielle opplegget er at det ikkje er sending onsdag. Kommunestyremøtet som skulle vore onsdag er flytta til torsdag. Då kolliderer det med kommunestyremøte i Bykle, dei pleier å ha møta på torsdagane. Truleg blir det Bykle sitt møte som vert sendt i radio, så om du vil høyre kommunestyremøtet for april 2013, må du nok gå i salen og høyre det live. Eg såg at sakspapira til møtet i Bykle var på 600 sider.

Her er lenke til Setesdalswiki si side om sendinga tysdag: http://www.setesdalswiki.no/wiki/Tysdagsprogram_i_Valle_Radio_20130423

Neste onsdagssending vert ikkje før 8. mai, for 1. mai er det inga sending. Eg lurer på kven som er leiar i Valle AP, for vi burde vel hatt litt om 1. mai-feiringa deira.

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.