Sentrumsplan i Valle

Share

Det siste kommunestyremøtet før ferien vedtok sentrumsplanen i Valle. Dermed er ein prosess som starta i 2004 ført til endes. No er rammene for bustadbyggging og næringsutvikling i Valle sentrum på plass. I tilknytning til Leite bustadfelt kan det kome fleire bustader og i området ned mot riksveg 9 kan det kome næring om nokon som vil drive næringsverksemd der får kjøpe areal av grunneigaren. Det er ordførar Tarald Myrum som er grunneigar, difor har han vore inhabil i arbeidet med planen.

Gjentekne gonger har det vore diskutert om signalbygget skal kome og om korleis det skal vere. No når planen er ferdig, kan det byggjast, om nokon finn ut at dei vil byggje det. Det er og kome på plass det som trengst for å lage ei rundkøyring ved avkjørsla frå riksveg 9. Endeleg er det regulert inn plass for ny kyrkjestoge på jordet nord for kyrkja.

Sjølv om planen no er klar, er det ikkje sikkert at det kjem butikkar nede ved riksveg 9. Eg er ikkje sikker på om det er noko god løysing, for det kan fort føre til at det trivelege miljøet i sentrum forvitrar. Det må jo vere folk der om det skal vere triveleg. Om Coop og Joker flytter frå sentrum og ned mot riksvegen, vert jo sentrum tomt. Særleg gjeld det om Coop flytter, etter mi meining. Dei har post, medisinutsal og tipping, det er funksjonar som folk gjerne må innom. Om dei funksjonane vert flytta ned mot riksveg 9, vil det bli mykje mindre folk i sentrum. Om Joker flytter ned, vil folk framleis ta turen opp i sentrum til Coop for å nytte desse funksjonane, difor vil det framleis verte liv i sentrum med ei slik løysing.

Framtida vil syne kva veg utviklinga vil ta i Valle sentrum. Planen ligg no der og legg føringar, men til sjuande og sist er det initiativ frå folk som vil skape noko som trengst om den skal bli eit godt verktøy for vidare utvikling.

Artiklane i Setesdølen fredag 5. juli var ei god oppsummering av situasjonen. Den som vil lese heile sentrumsplanen, kan finne den på Valle kommune sine heimesider: http://www.valle.kommune.no/councilmeeting.aspx?ObjectType=ePhorteCommitteeMeeting&ePhorteCommitteeMeeting.ID=555

Sommertorsk

Share

I gamle dager sa man at man ikke skulle spise torsk fisket i måneder uten r i navnet. Men det var i gamle dager. I våre dager fiskes det mye både i mai, juni, juli og august. Tyske turister har nok ikke hørt hva de gamle nordmenn mente, og norske unger henger med for oppleve fiskingens gleder når temperaturen ikke gjør at man må ha votter på fingrene.

Sommertorsk
Foto: Lars Gustav Lyckander

I dag var det tid for fisketur. I hele vinter har båten stått på låven og ventet på å få komme i det våte element, og endelig var tiden kommet. Pappa Lars, Håkon og Nikolai dro på sjøen. De satte båten ut på Tregde Marina og tøffet ut på fjorden. -Vi dro ikke så langt, sa Håkon da de kom hjem igjen etter noen timer på tur. Men det hadde vært langt nok, for de kom hjem med en stor torsk, noen sei, en lyr og en makrell. Alt sammen et godt grunnlag for middag for stolte fiskere. Steikt fisk er snadder når man har fisket den selv, også når man til vanlig ikke er så glad i fisk.

For min del var 4. juli en rolig dag. Takket være Reidun husket vi å sende en hilsen til min søster Solvor som har en bursdag hvor det alltid flagges både her i landet og i USA. Da vi i går dro på besøk til min mor, hadde vi tenkt at vi kanskje skulle stikke innom og se om hun var på hytta på Helleland, men mor visste at hun var på jobb, de hadde ikke ferie ennå, så da ble det ikke til at vi oppsøkte henne på vår lille rundtur denne gangen.

Gårsdagens tur på Jæren gikk forbi Obrestad. Ikke visste jeg at det hadde vært en hoppbakke der. Man utnyttet den bratte skråningen ned mot sjøen, de som hoppet der må ha følt at de hoppet rett på havet. Det er en artikkel om bakken på Wikipedia, der er det også lenke til et postkort som viser bakken. Dette bildet kom på Facebook i dag med en kommentar fra mitt søskenbarn Brit Obrestad: Dette er nok noko far opplevde. Du kan se artikkelen på Wikipedia og der er det lenke til bilde av bakken: http://no.wikipedia.org/wiki/Obrestadbakken