Korsangen startar att

Share

Det er ei tid for alt, og tida for å avslutte arbeidet med Koriallverda er no komen, les eg i dagens Setesdølen. Dette ungdomskoret på Evje hadde på det meste 90 medlemmer, dei gav ut plate og song til glede for seg sjølv og andre både i eigen kommune og lenger borte. Avisa skriv at det vert arbeidd med å få etablert eit nytt ungdomskor, så kyrkjelyden, som har stått bak drifta, ikkje har gitt opp tanken på å få til eit nytt kor.

Du kan lese om koret her: http://www.setesdalswiki.no/wiki/Koriallverda

Samstundes les eg i ein annonse i Setesdølen som fører meg til http://www.evje.kirken.no/ at
«Evje og Hornnes sokneråd har ledig stilling som leder og dirigent av vårt menighetskor. Koret har ca. 15 medlemmer og har øvelser 1 gang pr. uke, bortsett fra i sommermånedene. Koret opptrer primært i det lokale menighetslivet. Andre musikalske oppgaver kan bli aktuelt.»

På same sida les eg at Evje og Hornnes bygdekor startar opp att torsdag 22. august i musikkromet på ungdomsskolen. I går starta Syngjandi sine øvingar i Spelestoga i Valle, så korsang vert det nok i Setesdal også i tida som kjem.

Korsang var for øvrig i nyhetsbiletet i sommar, for forskarar har funne ut at korsang synkroniserer hjerterytmen, så når vi synger sammen, begynner kroppene å fungere likt. «I 2013 konkluderte en liten studie med at en times korøvelse så ut til å redusere angst og negative følelser.» heiter det i ein artikkel i forskningsnytt. http://www.forskning.no/artikler/2013/juli/362131 I den artikkelen er det og ei lenke til ein artikkel om at foreldre bør synge for og med barna, det er viktig for utviklinga av språkfunksjonen til barna.

Det er altså ikkje nok å høyre på musikk, ein må helst syngje sjølv og. Vi bør nok bli flinkare til å syngje når vi samlast rundt om i haust.

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.