Stortingsval

Share

Eg skulle jo gjerne stemt på den einaste setesdølen som kan kome på tinget i neste periode, men ettersom eg er manntalsført i Mandal, kan eg ikkje stemme på Kjell Ingolf Ropstad, som stiller for Aust-Agder KrF.

Som vekependlar har eg førehandsstemt dei siste åra, anten i Mandal eller på Velkomstsenteret i Valle. Men i år var det høve til å stemme elektronisk for folk som høyrer til i Mandal, så eg tenkte eg skulle prøve det. Valkortet hadde god informasjon om korleis eg skulle gjere, så eg logga meg inn på http://evalg.stat.no

Eg måtte identifisere meg med bank-id, har ein nettbank, så har ein bank-id. Dermed var det heile svært enkelt og plutseleg hadde eg stemt og fått sms med stadfesting for at det eg gjorde, var blitt registrert. Om no valsendingane siste veka skulle overtyde meg om at eg bør velge eit anna parti, kan eg gå inn att og stemme ein gong til, siste avgitte stemme er den som tel, og om eg skulle levere papirstemmeseddel, vil alltid den telje, då vert elektronisk stemme anullert.

Situasjonen for Valle Radio i høve til stortingsvalet 2013 er at vi ikkje startar sendingar før valet er over. Så det blir ingen valkamp i sendingane våre. Det kan sikkert vere like godt, det er mykje av den slags i alle media no for tida. Men det blir spennande å sjå om Aust-Agder sin setesdøl klarar å berge plassen. Kjell Ingolf var den mest aktive representanten frå Agder på Stortinget i siste periode om ein ser på innlegg i debattar. Han har også vore mykje i media, og han har ikkje gløymt kor han kjem ifrå.

Godt val

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.