Kommunestyremøte

Share

Til vanleg har det vore kommunestyremøte siste onsdag i kvar månad, men denne gongen kom møtet alt den 18. september. Eg veit ikkje om grunnen var kollisjon med elgjakta eller noko anna, men altså: Sendinga i går var overføring av møte i Valle kommunestyre. Du finn lenke til sakene på Setesdalswiki, sjå http://www.setesdalswiki.no/wiki/Onsdagsprogram_i_Valle_Radio_20130918

På den lenka finn du heile sakskartet, det var over 140 sider, og i dag la eg og inn lenke til protokollen, så du kan sjå kva dei folkevalde vedtok. Om du klikkar på lenka til Valle kommunestyre, kan du sjå kven som er i kommunestyret. Framleis er det tre personar med røde lenker, dei andre ti er det artiklar om. Eg skulle jo gjerne hatt nokre linjer om alle, men så langt har det ikkje lukkast å få dei siste på plass.

Sjølv høyrde eg ikkje på programmet i går kveld. Eg gjekk heim og ville sove middag før sendinga starta, men vakna ikkje før møtet var slutt. Dermed kan eg ikkje seie noko om debatten. Eg såg av protokollen at det var ein vararepresentant som møtte, Sissa Ringstad møtte for Bjørgulv T. Berg.