Omkamp om vegnamn?

Share

I kommunestyret i Valle for september, som vi sende på Valle Radio onsdag 18. september, kom det ein førespurnad frå Margit Dale om kvifor det ikkje skulle vere høyring om vegnamn i Valle. Ordføraren streka under at det har vore få namn som folk kunne vere misnøgde med. Men i utgangspunktet skulle det ikkje vere klagerett. Likevel opna ordføraren for at det kanskje burde bli ein formell klagerunde og handsaming i kommunestyret.

Den som hugsar sjauen då det forrige gong var oppe forslag til vegnamn i Valle, og som vil ha ein slik runde ein gong til, vil vel ikkje ha ein slik runde ein gong til. Men at ein kan ha synspunkt på skriveform og så vidare, det kan nok vere. Men no er alle namna godkjende av Språkrådet, og adressane skal først og framst vere for at nødetatar og postverket sine vikarar skal finne fram. Då bør ein kunne tole at namna ikkje alltid vart slik eins eige hovud kunne ønske seg.

Eg held no på å skive artiklar om alle vegnamna i Valle på Setesdalswiki. Frå kommunen har eg henta kart som vil ligge i artikkelen og syne kor vegane er. Så får ein vone at det over noko tid går seg til, nye vegnamn er jo uvand, men det skal bli godt å få adressenamn inn i telefonkatalogen på Internett og andre stader etter kvart. Det er på høg tid, spør du meg.