Valgdebatt

Share

Eg har ikkje fulgt med i valgdebattane på fjernsyn, men ettersom eg skriv inn overskriftene i Setesdølen på Setesdalswiki, fekk eg ein god dose valgstoff i går. Då var avisa 24 sider, truleg var meir enn halvparten lesarinnlegg og annonsar i høve valget.

Avisa hadde fått med seg alle kandidatane frå Aust-Agder sine turar i Setesdal, kanskje med unntak av Kjell Ingolf, men han hadde fått eit heilsides intervju i staden. Ingebjørg Godskesen hadde vore innom i avisa, Svein Harberg hadde hatt scooterstunt i Valle og prata med Pål Dale medan Freddy de Ruiter og Line Vennesland fekk godord frå Jan Olsen for hjelp dei hadde gjeve då ei kvinne frå Cuba fekk problem med å kome på tur til Noreg.

Av dei som gjerne vil på Tinget hadde Kåre Gunnar Fløystad fått spalteplass i samband med at han var i Valle onsdag og då tok turen opp til verneområdet i Vestheia saman med Tarald Myrum og Leiv Rygg.

Elles var det innlegg av tidlegare KrF-ordførarar frå Arendalsområdet. Du kan jo tenke deg kven dei anbefalte. Men det var og eit par som åtvara mot KrF og ville ha folk til å stemme på De kristne. Ordføraren i Iveland og eit par ordførarar frå Vest-Agder hadde også lesarbrev i Setesdølen i høve det føreståande valet.

Etter alt dette var det i grunnen befriande å lese Jan Haagensen sitt vesle innlegg om at Evje og Hornnes Venstre var reetablert med tanke på valet om to år. Då vona dei å klare å få ein plass i kommunestyret.

Overskriftene til alt dette stoffet finn du på Setesdalswiki: http://www.setesdalswiki.no/wiki/Setesd%C3%B8len_nr._70,_2013 Enno er det tid å skaffe seg avisa frå ein bensinstasjon nær deg. Om Setesdølen kjem tysdag med valstoff, det er eg usikker på, men andre aviser vil jo vere fulle med resultatoversyn når tysdagen kjem.

Oversikt over opningstidene i vallokala finn du på Setesdalswiki sine datoartiklar for 8. og 9. september. Godt val.

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.