Valget er over

Share

Så er valget over. For Aust-Agder ser det ut til å bli status quo, det vil seie at dei fire som har vore fylket sine representantar, får fire nye år. Før valget var det nokon som trudde at Høgre kunne få inn to frå Aust-Agder, men det slo ikkje til.

Ettersom eg ikkje har TV heime, tok eg turen på Valle Vaksenopplæring for å sjå på partileiarane sine helsingstalar til folka sine under valgvakene i Oslo. Eg fekk med meg eit par av elevane mine, dei var interesserte i kva valget kan ha å seie for deira situasjon. Så vi hadde ein fin time denne måndagskvelden der dei fekk oppleve norske politikarar i jublande talar sjølv om resultatet eigentleg like gjerne kunne inspirere til gråt. Det er rart å sjå korleis folk kan finne noko å trøyste seg med også i trøysteslause situasjonar.

Om Høgre no gjennomfører reformtankane sine i kommunepolitikken og innfører fire kommunar i Aust-Agder, så vil det biletet vi har av Setesdal nok endrast ikkje så lite over tid. Men politikk tek tid, så vi får sjå korleis det går når fest-talane er haldne og kvardagen tek til med forhandlingar mellom partia.

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.