Kan Hasla bli Årets sørlandsbedrift?

Share

Hasla i Valle er nominert til Årets sørlandsbedrift, som einaste bedrift i Aust-Agder. I konkurranse med sju andre bedrifter skal folk stemme på om dei meiner Hasla bør få prisen. Det er ein konkurranse som Fædrelandsvennen arrangerer, og dei andre nominerte er Frigstad Offshore, Seafront Group, GE Healthcare, National Oilwell Varco, Fibo Trespo, Konsmo Fabrikker og Strømmestiftelsen. Å tru at den lille sølvsmedbedrifta i Valle skal vinne over desse store konkurrentane er litt som å tru på jolenissen i oktober.

Konkurransen går etter utslagsmetoden, og frå onsdag til fredag kan ein stemme på Hasla som er i konkurranse med Fibo Trespo. Vinnaren går vidare til ein semifinale, då er det ny avstemming. Finalen er frå søndag 3 til tirsdag 5. november.

Eg har tenkt å gje Hasla drahjelp gjennom å snakke med Ørnulf Hasla i Valle Radio onsdagskvelden. Om dei som høyrer på den aktuelle timen den kvelden, sender SMS-meldinga BEDRIFT E til 03811, så kan det føre til at Hasla kjem seg til semifinalen. Så må ein gjenta dette neste onsdag for at Valle-bedrifta skal kome til finalen.

Konkurransen vart starta i fjor. Då vann Stormberg etter at avisa hadde fått inn 118 forslag. Desse vart av ein jury reduserte til 8, der regelen var at bedrifta måtte halde til på Sørlandet, ha nok eigenkapital og overskot dei to siste rekneskapsåra, samt at bedrifta hadde utmerka seg i samfunnet. Dei same kriteria ligg til grunn for årets kåring. Etter at juryen hadde plukka ut sju finalistar, valde lesarar av Fævennen den åttande i ei avstemming på Facebook. Det vart Strømmestiftelsen som stakk av med åttandeplassen. Då vart generalsekretær Øyvind Ådland så glad at han ville utfordre sørlandsbedrifer til å delta i maratonløp i Etiopia om dei vann.

Eg veit ikkje om Hasla har noko gulrot i denne klassen, men det er godt gjort å bli nominert. Gratulerer

Program for veke 42-2013

Share

Tysdag 15. oktober

Ansvarleg: Harald Haugland

18.00 Kvarteret
18.15 Over ein open Bibel
18.30 Aktuelt frå kyrkje og kristenliv
18.55 Country Gospel
20.00 Møteplassen
20.30 Postludium ved Niklos K. Besteland
21.00 Kyrkjebakken

Onsdag 16. oktober

Ansvarleg: Harald Haugland
Teknikar: Liv Gunn Viki
Telefonvakter frå 20.30: Ingunn Åkre Uppstad og Ingebjørg Ellinor Rysstad.

18.00 Aktuell time
19.00 Tankar frå Bibelen ved Håvard Viki
19.30 Kommunen informerer ved Frode Buen
20.00 Haralds time. Gjest: Åse Ingebjørg Flateland
21.00 Opi sending ved Ronny Stavsholt

Facebook: http://www.facebook.com/pages/Valle-Radio/315158359845?fref=ts
Valle Radios blogg: http://valleradio.blogs.no/
Høyr oss på Internett: http://www.valleradio.com (trykk på «live streaming»)
Meir om programma på http://www.setesdalswiki.no (sjå aktuell dato)

Om bygdeutvikling i Valle radio

Onsdagskvelden vert bygdeutvikling tema i Valle Radio. Då kjem Åse Ingebjørg Flateland på besøk. I vår tok ho bachelorgrad i bygdeutvikling på Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling (HLB) på Jæren. Skulen presenterer studiet slik: Gjennom bachelorstudiet i Bygdeutvikling skal studentane læra å sjå med nye auge på ressursane dei har rundt seg; dei menneskelege, dei naturbaserte, dei kulturelle, dei sosiale og økonomiske. Dei skal læra å ta i bruk ressursane på nye måtar og slik verta aktive utviklarar og pådrivarar i forhold til eigen livssituasjon og eige miljø. Studiet vil gi grunnleggjande kunnskap om utviklingsarbeid og sosial, kulturell og økonomisk verdiskaping både i lokal, regional, nasjonal og internasjonal samanheng.

Åse Ingebjørg er leiar i Valle Bondelag. Måndag 14. oktober hadde laget årsmøte, og i samtalen i studio i Valle Radio vil ho fortelje frå årsmøtet. Tysdag 15. oktober hadde dei kurs om «Tryggleik og helse i landbruket» i kommunestyresalen i Valle, og vi vil også kome inn på dette, fortel Harald Haugland, som er ansvarleg for denne onsdagskvelden i Valle Radio. Han får og besøk av Leif Kvinlog, som står i spissen for Kulturveka i Valle 2013 og av Ørnulf Hasla, som er eigar av Hasla, Vallebedrifta som er nominert til Årets sørlandsbedrift. Og den aktuelle timen startar klokka 18 med ein telefonprat med ordførar Bjørn Ropstad i samband med at Evje og Hornnes kommune kom på 9. plass i landet i Forbrukerrådets kommuneundersøking.

Meir om deling

Share

Tysdag var det tid for deling på Valle folkebibliotek. Mari Senumstad Hauge delte lesaropplevingar med sju personar som hadde teke seg tid til å ta lunsjpausen på biblioteket. Sjølv kom eg halvveges ut i programmet, eg trudde det tok til klokka 12.30, men starttid var klokka 12, så eg fekk bare med meg halvparten. Men det var ein god halvpart, ho sette fokus på bøker eg ikkje hadde bladd i før. Det gjorde ho på ein flott og interessant måte, så det var ikkje vanskeleg å late seg friste til å låne av dei reiseskildringane ho trekte fram.

Det vart likevel ikkje til at eg lånte noko der og då, for etter innlegget hennar serverte Lisbeth Dalquist Homme nydeleg eplekake og sjokoladekake til ein kopp kaffi, og då fekk eg ein hyggeleg prat med Leonhard Jansen og Knut K. Homme. Då Leonhard måtte gå etter eit bel, vart eg sitjande og prate med Knut og vi var innom mangt og mykje. Knut fortalde at han las bloggen min med stor interesse kvar dag; eg seier med Salve Øina som fekk Kongens fortenstmedalje: -Eg kan ikkje seie eg ikkje er kry! Så snakka vi om Setesdalswiki i høve til leksikon generelt og wikipedia, deretter hadde vi ein interessant samtale om Norsk Ordbok, Knut visste mykje om dette verket som eg ikkje hadde peiling på.

Frå Norsk Ordbok kom vi og inn på arbeidet med vallemal.no, som gjer at Knut ikkje får høyre særleg mykje på Valle Radio, for kvar einaste onsdag er han i arbeid med ordtilfanget til nettstaden, og ettersom Norsk Ordbok no arbeider med dei siste bokstavane i alfabetet, gjer også gruppa bak vallemal.no det, for dermed å kunne gje tilfang til arbeidet med Norsk Ordbok.

Medan praten gjekk om laust og fast, kom Knut til å nemne at han skulle på eit bokbindarkurs på Rauland. Eg spurde då om han heldt på med bokbinding, og då sa han at han ikkje kunne halde på heime, for han hadde ikkje det spesialutstyret som skulle til. Han hadde til og med leita på finn.no for å sjå om det var råd å finne ei gamal bokpresse som han kunne få overta, men ikkje funne noko. Det førte til at eg i går sette meg til å leite litt for å sjå om eg fann noko, og då kunne eg dele med meg lenker til fleire slike presser, slik at han kunne sjå om han ville prøve å få kontakt med seljar.

Internett gjev oss heilt ny hjelp til å kunne dele med kvarandre. Difor deler eg denne bloggen med deg når eg no trykkjer på Lagre og sender tankane mine vidare.

Program for veke 41-2013

Share

Tysdag 8. oktober

Ansvarleg: Harald Haugland

18.00 Kvarteret
18.15 Over ein open Bibel
18.30 Kyrkje og kristenliv
18.40 Folkemusikkmesse i Hylestad kyrkje
20.00 Møteplassen
20.30 Postludium med Niklos K. Besteland
21.00 Kyrkjebakken

Onsdag 9. oktober

Ansvarleg: Øyvind Jacob
Teknikar: Torhild Sandnes
Telefonvakter frå 20.30: Ingebjørg Helle Haugen og Torbjørg Hoftuft

18.00 Aktuell time
19.00 Tankar frå Bibelen ved Torleif B. Harstad
19.30 Kommunen informerer ved Elise Marie Kringen
20.00 Øyvinds time med gjester og musikk
21.00 Open sending ved Henri Tore Viki og Rolf Erik Homme

*Facebook: http://www.facebook.com/pages/Valle-Radio/315158359845?fref=ts
*Valle Radios blogg: http://valleradio.blogs.no/
*Høyr oss på Internett: http://www.valleradio.com (trykk på «live streaming»)
*Programinformasjon på http://www.setesdalswiki.no/wiki/Hovedside

Delingskultur

Share

Ei heil veke haustferie utan å skrive på bloggen, det må vel kallast ferie. Men no er skulen i gong att, og dermed er det vel tid å kom i gang med blogging att.

Sist måndag kom eg til å høyre på eit program i EKKO, programmet på P2 som går frå klokka 9 til 11. Dei snakka om delingskultur, det at ein har fått appar på mobiltelefonane som held styr på mange delingsprosjekt som ein før ikkje kunne gjennomføre. Dei fortalde om folk som byttelåner hus og leiligheter, om nettstad der ein kan spørje etter skyss for seg sjølv eller ein pakke og få ordna det med folk som likevel skal same vegen. Heidi Lunde var i studio og snakka om blokker i byar der folk har 60 drillar, det hadde jo vore meir fornuftig å ha tre drillar som folk kunne bytast om å bruke, i staden for å ha 60 drillar som mest aldri vert brukte. Ein byttesentral i ei slik blokk kunne gje grunnlag for mykje sosialt liv og sterk reduksjon i alt folk samlar på. Industrisamfunnet var oppteke av at folk skulle eige sjølv, men i det post-industrielle samfunnet trong det ikkje vere så viktig, i vårt samfunn burde ein heller dele på godene i staden for å eige.

Biblioteket er eit slikt senter for delingskultur. Der er prinsippet om at det skal vere gratis, svært viktig. I programmet vart det og snakka om grupper som gjev bøker vidare når dei er lesne, ein treng jo ikkje eige stappfulle bokhyller, særleg ikkje når ein i tillegg til å finne bøkene på biblioteket, i mange tilfelle også kan finne dei på Internett. Kulturen vår er i endring, ikkje minst musikken syner det. No kjøper ikkje folk CD-ar lenger, musikken vert streama via datamaskinen til musikkanlegget i stova så vel som via mobiltelefonen til høyretelefonar når ein er på farten.

Same dagen som eg høyrde dette programmet, opplevde kona mi og eg tilsvarande delingskultur på parkeringsplassen til Sørlandet Sykehus Kristiansand. Før var det eit system der kor ein drog kort i ein kortautomat og betalte for tida ein hadde stått når ein henta bilen. Men etter at dei for ei tid tilbake endra systemet, har eg alltid med meg kontantar når eg skal parkere der, for systemet med å bruke kort er for innfløkt for ei så enkel sjel som meg. Men denne dagen slapp eg å betale, for det kom ein som hadde blitt ferdig tidlegare enn han hadde trudd, og som difor hadde ein parkeringslapp som framleis hadde mykje tid til overs. Den fekk vi, og vi sa ikkje nei takk til ei slik gåve ein måndagsmorgon.

Delingskultur har ein nok hatt til alle tider. Dugnad kallast det, og Valle Radio er eit slikt produkt. Gled deg over at folk vil dele med seg litt av det dei har også gjennom denne kanalen.